Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse UL-appen

Trafik och samhälle, Region Uppsala har åtagit sig att göra UL-appen tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller för UL-appen både för iOS och Android.

Status

UL-appen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Otillgängliga [delar / innehåll / funktion] listas nedan:

 • HC80: Innehållet läsordning är logisk
 • RD40: Appen är fullt användbar och läsbar med förstoring upp till och med 200%
 • RD60: Användarna kan nå all information och använda alla funktioner oberoende av skärmorientering
 • NL20: Gränssnittet kan styras med enbart tangentbordet både på mobil och stor skärm
 • NL140: Markering av klickbara objekt och intilliggande färger ska ha en kontrast på minst 3,0:1
 • NL170: Länkgrupper och informationsområden är grupperade
 • CP10: Texters förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillsammans tillräckliga kontraster
 • CP70: Sidorna har unika och relevanta sidtitlar
 • CP120: Språk som avviker från sidans huvudsakliga språk är angivet i koden
 • ST60: Text som visuellt fungerar som rubriker är också kodade som rubriker
 • IM30: Likvärdiga textbeskrivningar finns för alla meningsbärande grafiska element på webbplatsen
 • IM70: Serverbaserade bildkartor används enbart när det ökar användarnyttan och då erbjuds alternativa vägar att få fram motsvarande information på
 • FS10: Formulärobjekt är kodade med korrekt formulärskod
 • FS50: Det finns ledtexter och instruktioner som beskriver för användaren hur och vad denne ska fylla i formuläret
 • FS120: Knappars funktion framgår tydligt
 • FS140: När fel uppstår meddelas det tydligt för användaren
 • FS150: Felmeddelanden knyts till respektive formulärsobjekt
 • FS170: Alla fel beskrivs med text
 • SW20: Använd wai-aria för att förmedla information som inte kan förmedlas med html och som ökar användarnyttan
 • SW70: När status ändras informeras hjälpmedelsanvändare utan att fokusmarkeringen flyttas
 • AE80: Om ett område uppdateras utan att sidan laddas om ska detta vara uppmärkt med WAI-ARIA
 • FR20: Varje rams syfte är beskrivet i attributet title
 • DM200: Det är tydligt för användarna var de kan hitta alternativ till information som ges på annat sätt än med text
 • US10: Begripligheten är inte beroende av användarens förmåga att uppfatta olika färger
 • WAD40: Sökfunktion

För detaljerad information om respektive punkt se Funkas protokoll.

Arbetet för att åtgärda dessa brister pågår och planen är att majoriten av bristerna ska vara åtgärdade under 2021. En mer detaljerad tidplan kommer att uppdateras i detta dokument.

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad den 2021-06-21.

Tillgänglighetsredogörelsen är baserad på den mellangranskning av UL-appen som Funka färdigställde 2021-05-28.

Länk till protokoll för redogörelsen:

Mellangranskning UL-appen iOS 2021-06-01

Mellangranskning UL-appen Android 2021-05-28

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-06-22.

Återkoppling och kontaktinformation

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra UL-appens tillgänglighet. Har du upptäckt brister som vi inte beskriver här ber vi dig kontakta oss. Du kan kontakta oss via vårt webbformulär, du kan mejla fragaoss@ul.se, ringa oss på 0771-141414 eller så kan du skicka post till oss. Skicka då ditt brev till:

Region Uppsala
Trafik och samhälle
751 85 Uppsala

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.