Aktuellt

UL:s bussar släpper fram Uppsalas Pridetåg lördag 17 september

Lördag 17 september arrangeras Uppsala Pride. Pridetåget finns på Uppsalas gator mellan klockan 13 och 15. På Kungsgatan, där tåget endast passerar över, kan det påverka
linje 5, 8, 9, 100, 104, 108, 110, 111, 115, 514, 804, 821, 823, 844 och 848 då polisen stoppar trafiken.

Tåget startar på Vaksala torg går sedan Vaksalagatan – Dragarbrunnsgatan – Klostergatan – Östra Ågatan – Vaksalagatan – Vaksala torg.