Aktuellt

UL:s bussar flyttar på sig 8-12 maj för Uppsala Cycling Race Week– det här behöver du veta!

Reser du med linjerna 1, 2, 4, 7, 11, 12, 100, 101 eller 188 kan det påverka ditt resande.

Mellan onsdag 8 maj och söndag 12 maj stängs stora delar av Uppsalas innerstad av för att släppa fram cyklisterna som tävlar i de olika loppen i Uppsala Cycling Race Week.

Vad händer de olika dagarna?

Onsdag 8 maj och torsdag 9 maj
Linjerna 1, 2, 7, 11 och 12 berörs mellan klockan 15.00 och 22.00. Dag Hammarskjölds väg stängs av mellan Artillerigatan och Thunbergsvägen.

Linje 1 körs via Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Kåbovägen – Götavägen – Villavägen – Döbelnsgatan – Dag Hammarskjölds väg.

Linje 2 körs via Drottninggatan – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Ekebyvägen – Eriksbergsvägen – Karlsrogatan - Norbyvägen.

Linje 7 körs via Drottninggatan – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Ekebyvägen – Eriksbergsvägen – Karlsrogatan – Norbyvägen.

Linje 11 körs via Kungsgatan – Bäverns gränd – Sjukhusvägen – Dag Hammarskölds väg.

Linje 12 körs via Norbyvägen – Karlsrogatan – Eriksbergsvägen – Ekebyvägen – Krongatan – Kåbovägen – Götavägen – Villavägen – Döbelnsgatan – Dag Hammarskjölds.

Indragna hållplatser:
Stora Torget (linje 11), Trädgårdsgatan (linje 11), Slottsbacken (linje 1, 2, 7, 11), Segerstedthuset (linje 1, 11, 12), Akademiska sjukhuset västra (linje 1, 11, 12), Kyrkogårdsgatan (linje 1), Blåsenhus (linje 2, 7, 12), Evolutionsmuseet (linje 2, 7), Birkagatan (linje 2, 7, 12), Sommarro (läge B för linje 2, 7, 12).

Fredag 10 maj
Linjerna 1, 2, 4, 7, 11, 12, 100, 101 och 188 berörs mellan klockan 15.00 och 22.00. Dag Hammarskjölds väg stängs av mellan Artillerigatan och Thunbergsvägen och Ultunaområdet stängs av helt.

Linje 1 körs via Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Kåbovägen – Götavägen – Villavägen – Döbelnsgatan – Dag Hammarskjölds väg.

Linje 2 körs via Drottninggatan – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Ekebyvägen – Eriksbergsvägen – Karlsrogatan - Norbyvägen.

Linje 4 körs Dag Hammarskjölds väg - Gottsunda allé

Linje 7 körs via Drottninggatan – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Ekebyvägen – Eriksbergsvägen – Karlsrogatan – Norbyvägen.

Linje 11 körs via Kungsgatan – Bäverns gränd – Sjukhusvägen – Dag Hammarskölds väg.

Linje 12 körs via Norbyvägen – Karlsrogatan – Eriksbergsvägen – Ekebyvägen – Krongatan – Kåbovägen – Götavägen – Villavägen – Döbelnsgatan – Dag Hammarskjölds väg till Ultunaallén – Ulls väg till Ultuna Park.

Linjerna 4 och 12 kör Dag Hammarskjölds väg rakt söderut utan att köra in i Ulleråker/Ultunaområdet.

Linje 12 kör in via Ultunaallén och vänder vid Ultuna Park.

Linjerna 100, 101 och 188 kör Dag Hammarskjölds väg utan att köra in i Ultunaområdet. Linje 100 kör in via Ultunaallén och vänder vid Ultuna Park.

Indragna hållplatser:
Stora Torget (linje 11), Trädgårdsgatan (linje 11), Slottsbacken (linje 1, 2, 7, 11), Segerstedthuset (linje 1, 11), Akademiska sjukhuset västra (linje 1, 11), Kyrkogårdsgatan (linje 1), Blåsenhus (linje 2, 7), Evolutionsmuseet (linje 2, 7), Birkagatan (linje 2, 7), Sommarro (läge B för linje 2, 7), Polacksbacken (linje 4, 12), Lundellska skolan (linje 4, 12), Lägerhyddsvägen (linje 4,12), Gustaf Kjellbergs väg (linje 4, 12), Kronparksgården (linje 4, 12), Ekudden(linje 4, 12), SVA (linje 4, 12), Veterinärvägen (linje 4, 12, 100, 101, 188), Campus Ultuna (linje 4, 12, 100, 101, 188) , Arrheniusplan (linje 12).

Lördag 11 maj
Linjerna 1, 2, 7 och 11 berörs mellan klockan 9.00 och 18.00 och linjerna 4 och 101 mellan klockan 10.30 och 17.30. Dag Hammarskjölds väg stängs av mellan Artillerigatan och Thunbergsvägen och Ultunaområdet stängs av helt.

Linje 1 körs via Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Kåbovägen – Götavägen – Villavägen – Döbelnsgatan – Dag Hammarskjölds väg.

Linje 2 körs via Drottninggatan – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Ekebyvägen – Eriksbergsvägen – Karlsrogatan - Norbyvägen.

Linje 7 körs via Drottninggatan – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Ekebyvägen – Eriksbergsvägen – Karlsrogatan – Norbyvägen.

Linje 11 körs via Kungsgatan – Bäverns gränd – Sjukhusvägen – Dag Hammarskölds väg – därefter ordinarie linjesträckning.

Linjerna 4 och 101 kör Dag Hammarskjölds väg utan att köra in i Ulleråker/Ultunaområdet.

Indragna hållplatser:
Stora Torget (linje 11), Trädgårdsgatan (linje 11), Slottsbacken (linje 1, 2, 7, 11), Segerstedthuset (linje 1, 11), Akademiska sjukhuset västra (linje 1, 11), Kyrkogårdsgatan (linje 1), Blåsenhus (linje 2, 7), Evolutionsmuseet (linje 2, 7), Birkagatan (linje 2, 7), Sommarro (läge B för linje 2, 7), Polacksbacken (linje 4), Lundellska skolan (linje 4), Lägerhyddsvägen (linje 4), Gustaf Kjellbergs väg (linje 4), Kronparksgården (linje 4), Ekudden(linje 4), SVA (linje 4), Veterinärvägen (linje 4), Campus Ultuna (linje 4, 101).

Söndag 12 maj
Linjerna 1, 2, 7 och 11 berörs mellan klockan 7.00 och 17.00. Dag Hammarskjölds väg stängs av mellan Artillerigatan och Thunbergsvägen. Även Drottninggatan är avstängd.

Linje 1 körs via Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Kåbovägen – Götavägen – Villavägen – Döbelnsgatan – Dag Hammarskjölds väg.

Linje 2 körs via Drottninggatan – Västra Ågatan – S:t Larsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Ekebyvägen – Eriksbergsvägen – Karlsrogatan - Norbyvägen.

Linje 7 körs via Drottninggatan – Västra Ågatan – S:t Larsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – S:t Johannesgatan – Krongatan – Ekebyvägen – Eriksbergsvägen – Karlsrogatan – Norbyvägen.

Linje 11 körs via Kungsgatan – Bäverns gränd – Sjukhusvägen – Dag Hammarskjölds väg.

Indragna hållplatser:
Stora Torget (linje 11), Trädgårdsgatan (linje 2, 7, 11), Slottsbacken (linje 1, 2, 7, 11), Segerstedthuset (linje 1, 11), Akademiska sjukhuset västra (linje 1, 11), Kyrkogårdsgatan (linje 1), Blåsenhus (linje 2, 7), Evolutionsmuseet (linje 2, 7), Birkagatan (linje 2, 7), Sommarro (läge B för linje 2, 7),

Linjerna stannar på befintliga hållplatser längs de tillfälliga linjesträckningarna.