Aktuellt

Ukrainskt pass eller ID-kort gäller som biljett / Ukrainian passport or ID card is valid as a ticket

Från 18 mars 2022 gäller ukrainska pass och ID-kort som biljett i UL-trafiken. UL har fattat beslut om att ukrainska pass och ID-kort ska räknas som giltig biljett i UL-trafiken. Visa ditt ukrainska pass eller identitetskort för bussföraren eller tågpersonalen. Syftet är att stödja de människor som nu flyr Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen. Beslutet gäller tills annat meddelats.

From March 18, 2022, Ukrainian passports and ID cards will be valid as a ticket in UL traffic. UL has decided that Ukrainian passports and ID cards should be counted as a valid ticket in UL traffic. Show your Ukrainian passport or identity card to the bus driver or train personell. The aim is to support the people who are now fleeing Ukraine and facilitate their journeys to protection from the Russian invasion. The decision is valid until further notice.

Ukrainskt pass och IDkort