Aktuellt

Tidtabellsändringar linje 501, 504, 811, 183, 775 och 848.

Åker du med linjerna 501, 504, 811, 183, 775 eller 848? Från 29 januari gör vi vissa justeringar i tidtabellen för att resorna ska fungera bättre.

Linje 501 från Älvkarleby kraftverk med avgång 5.55, 6.50 och 7.50 måndag – fredag senareläggs med fem minuter. Nya avgångstider blir 6.00, 6.55 och 7.55. 

Linje 504 från Skutskär centrum med avgång 16.10, 17.10 och 18.10 måndag – fredag senareläggs med två minuter. Nya avgångstider blir 16.12, 17.12 och 18.12.
Förändringarna görs för att anslutningarna till Upptåget ska fungera bättre.

Turen 7.20 med linje 811 måndag – fredag från Uppsala tidigareläggs med två minuter. Den nya avgångstiden 7.18 gör att anslutningen med linje 817 i Gimo fungerar bättre.

Efterfrågan på resor mellan Sigtuna och Björksta har visat sig vara låg. Turen 6.40 måndag-fredag med linje 183 från Sigtuna avslutas därför vid Knivsta kyrka.

Turen 16.42 måndag-fredag från Östhammar med linje 775 senareläggs med åtta minuter till 16.50 för att tidtabellen ska hålla utmed hela sträckan.

Turen 7.27 med linje 848 från Heby lördag-söndag senareläggs en minut till 7.28. Detta förbättrar anslutningen från linje 865 för vidare resa mot Sala.