Aktuellt

Tidtabellsändringar linje 103, 302 och 504

Åker du med linjerna 103, 302 och 504? Från 26 februari gör vi vissa justeringar i tidtabellen för att resorna ska fungera bättre.

För att bättre passa skoltiderna i Björklinge tidigareläggs turen 13.10 från Uppsala med linje 103 med fem minuter i Ärentuna och Solvallen.

Linje 302 får en ny tur från Bålsta station klockan 9.10 som möjliggör skolresor till gymnasieskolan.

Turerna 16.10, 17.10 och 18.10 med linje 504 från Skutskär senareläggas med två minuter för att bättre passa anslutningarna till Upptåget.