Aktuellt

Störningar i tåg- och regionbusstrafiken under semesterperioden

Just nu har vi vissa problem i tåg- och regionbusstrafiken. Det finns inte tillräckligt med personal för att bemanna tågen och regionbussarna fullt ut vissa dagar, på grund av en generell brist på förare och tågvärdar, och rätten för personalen att ta ut sommarsemester och föräldraledighet. Tillsammans med berörda leverantörer jobbar vi med frågan, och vidtar åtgärder på kort och lång sikt. Men för semesterperioden kommer en del inställda turer att drabba resenärerna.

Regionbusstrafiken

När det gäller störningar i regionbusstrafiken jobbar vi i nära samarbete med Keolis, som är leverantör av trafiken, för att ha uppdaterad trafikinformation i våra kanaler.

Som trafikläget ser ut just nu är det viktigt att du håller dig uppdaterad i UL:s reseplanerare så att du kan planera för eventuella störningar. Det är också bra att känna till att när 100 turer är inställda under en dag i sommartrafiken går ändå 97,4 procent av trafiken.

Tågtrafiken

UL och Mälardalstrafik för kontinuerliga diskussioner om hur vi kan arbeta för att lösa situationen på bästa sätt för resenärerna som reser med Mälartåg. Mälardalstrafik ansvarar för att hantera situationen tillsammans med sin trafikleverantör MTR. Förutom personalbristen påverkas tågtrafiken av banarbeten och oväntade trafikhändelser.

För vidare information om tågläget ber vi dig vända dig till malartag.se och inforutan “Läget i trafiken” på startsidan, även om du reser med en UL-biljett. Mälardalstrafik har ansvaret för leveransen av Mälartågs trafik och kan ge information kopplat till det.

Förseningsersättning hos UL eller Mälartåg?

Har du en UL-biljett vänder du dig till UL:s kundtjänst för förseningsersättning. Har du Mälartågs enkelbiljett eller Movingo vänder du dig till Mälartågs kundtjänst.

Vi förstår att du som resenär blir frustrerad när tåget eller bussen du planerat att resa med ställs in, och ibland med kort varsel, det beklagar vi. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring eventuella störningar, den situation vi befinner oss i nu har ingen snabb och enkel lösning. Du som reser behöver uppdatera dig med trafikläget varje dag.

Kontaktuppgifter:
UL Kundtjänst
0771-14 14 14
kundtjanst@ul.se

Mälartåg
0771-22 44 40
malartagkundservice@regionsormland.se