Aktuellt

Stora Torget öppnar för busstrafik 12 juni 2023

Stora Torget i Uppsala invigs 3 juni och linje 2, 7 och 11 börjar passera torget från 12 juni, vid sommartidtabellens start. Den nya hållplatsen på Vaksalagatan (mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan) heter Dragarbrunn. Linjerna får nya körvägar i city i och med öppnandet av Stora Torget, se körväg per linje i centrala Uppsala nedan.

Linje 2
Dragarbrunn / Trädgårdsgatan / Slottsbacken o s v
Hållplatser som inte längre trafikeras av linjen: Stadshuset, Stadsbiblioteket, Saluhallen.

Linje 7
Vaksala torg / Dragarbrunn / Trädgårdsgatan / Slottsbacken / Blåsenhus / o s v
Hållplatser som inte längre trafikeras av linjen: Stadshuset, Stadsbiblioteket, Saluhallen.

Linje 11
Roslagsgatan / Dragarbrunn / Trädgårdsgatan / Slottsbacken / Segerstedhuset / Akademiska sjukhuset västra  o s v 
Hållplatser som inte längre trafikeras av linjen: Centralstationen, Bäverns gränd, Svandammen, Akademiska sjukhuset, Akademiska sjukhuset södra.