Aktuellt

Stationsgatan i Tierp stängs av 3 april 2023

3 april startar upprustningen av Tierps resecentrum. Då stängs Stationsgatan av mellan Gävlevägen och Järnvägspromenaden och bussarna får tillfälliga linjesträckningar. Förändringarna gäller till och med juni.

I riktning mot Tierps station är följande linjer berörda:

  • Linje 511, 516, 518, 952
  • Skollinje 520
  • Sjukreselinje 986
  • Insatsbuss 964, 965

Linjerna kör Gävlevägen – Södra esplanaden – Järnvägsesplanaden – Tierps station under avstängningen.

I riktning från Tierps station är följande linjer berörda:

  • Linje 510, 511, 516, 517, 518, 821, 835, 952
  • Skollinje 520, 534
  • Sjukreselinje 986
  • Insatsbuss 964, 965

Linjerna kör Tierps station - Järnvägsesplanaden - Södra esplanaden - Gävlevägen under avstängningen.

Tillfällig hållplats på Södra esplanaden

Linjerna 510, 513, 821 och 835 trafikerar inte hållplatsen Tegelbruksgatan i riktning söderut.
En tillfällig hållplats finns på Södra esplanaden i riktning från Tierps station.

UL:s försäljningsombud är Coop Tierp. Du hittar dem på Grevegatan 15.

Läs mer om upprustningen av Tierps resecentrum på Tierps kommuns webbplats: https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/samhallsplanering-och-byggprojekt/byggprojekt/tierps-resecentrum.html

Se kartan nedan för tillfällig hållplats och körväg under avstängningen av Stationsgatan.

Tierp station