Aktuellt

Sommartidtabell från 18 juni – vad innebär det för dig?

Från den 18 juni går våra bussar enligt sommartidtabell, Upptåget från den 22 juni. Ändringar i turtäthet ser du i respektive tidtabell. Nedan finner du övriga förändringar.

Linje 4 och 11 får ändrade sträckningar genom Gottsunda under sommaren

Linje 4 vänder vid Gottsunda Centrum.

Linje 11 kör via Orkestervägen och Musikvägen till Gottsunda centrum och stannar vid hållplatserna Cellovägen, Flöjtvägen, Solistvägen, Jenny Lunds väg, Vackra Birgers väg, Bröderna Berwalds väg.

De återgår till ordinarie sträckningar vid tidtabellsskiftet i augusti.

Linje 119

Hållplatserna Vallby och Skölsta byväg i Skölsta flyttas ut på stora vägen mellan Årsta och Skölsta.

Linje 30 Årstagården – City - Eriksberg återgår till ordinarie linjesträckning via Storgatan och S:t Olofsgatan

Nu är de vägarbeten som gjorde att linje 30 fick tillfällig sträckning under höst, vinter och vår avslutade. Linje 30 stannar åter vid hållplatserna S:t Persgatan och S:t Olofsgatan istället för Vaksala torg och Väderkvarnsgatan.

Linje 110 och 115 mot Storvreta och 111 mot Bälinge får nya hållplatslägen vid Uppsala resecentrum

Vid Uppsala resecentrum bildas det bussköer under tider då många reser med oss. Därför flyttar vi linje 110, 115 och 111 från läge A2 till nya lägen enligt följande:

Linje 110 och 115 mot Storvreta - C3, inne på Resecentrum.

Linje 111 mot Bälinge - A3, utmed Kungsgatan.

Linje 775 (Öregrund) - Östhammar - Gimo - Uppsala

Fler turer förlängs till Öregrund under sommaren. Smedjegatan är sluthållplats fram till hösten. Se tidtabell för detaljer.

Linje 811 Öregrund - Östhammar - Gimo - Alunda

Under Båtveckan 28 juli – 4 augusti körs extra turer till Öregrund. Smedjegatan är sluthållplats.

Linjer som dras in under sommartidtabellen

12, 116, 117, 125, 134, 139, 146, 147, 188, 224, 226, 413, 418, 419, 506, 517, 518, 524, 772, 777, 851, 856, 860 och 896. Många av dem är skolbusslinjer.

Upptåget Gävle

Från 22 juni körs timmestrafik från Uppsala till Gävle.