Aktuellt

Så här förbereder vi oss för vintern

Att det blir vinterväglag och stora snömängder är ingen nyhet för oss. Men ibland är väderomslagen plötsliga och det kan påverka vår trafik, till exempel vid kraftigt snöfall eller blixthalka. Vi jobbar på flera olika sätt för att förbereda våra fordon för vinterväglag. Och vi förebygger trafikstörningar genom ett nära samarbete med Uppsala kommun som sköter snöröjningen och halkbekämpningen.

Så här jobbar vi:

Tydliga kontaktvägar

Vi har upparbetade kontakter mellan våra trafikföretag och kommunala och privata väghållare på de linjesträckor som bussarna kör, så att vägar är framkomliga för vår trafik.  

Kontroll av fordon

Våra trafikföretag (verkstad och förare) ansvarar för att kontrollera bussarna inför vintern:

  • Går igenom och testar ramp eller lyft (för ombordstigning av tex rullstol) på bussarna så de är funktionella.  
  • Kontrollerar att värmarna på bussarna fungerar och är servade.  
  • Kontrollerar att vinterdäcken uppfyller de krav som vi ställer i avtalet.  
  • Kontrollerar och säkerställer att alla förare kan hantera klimatsystemet på nya som gamla bussarna och att utrustningen fungerar.  

Planer vid extremväder

Vi har även så kallade ”omfallsplaner” som till exempel används vid extrema snöoväder. De är reservplaner med kartor som beskriver hur trafiken kan dras ner vid behov, och vilka linjer som prioriteras. Omfallsplanerna är framtagna i samarbete med Gamla Uppsala Buss och Uppsala kommun.

Läs om hur Uppsala kommun arbetar med snöröjning och halkbekämpning här: Snöröjning och halkbekämpning - Uppsala kommun