Aktuellt

Prisjustering från 22 januari 2024

Den 22 januari inför UL en förenklad biljett- och prismodell och i samband med det justeras även priserna. Den nya modellen innebär att UL:s nuvarande fem zoner slopas och bildar ett trafikområde. Det blir enklare att förstå och köpa biljett då det blir samma enkelbiljett som gäller inom hela UL:s trafikområde med undantag för den som reser med enkelbiljett till och från Arlanda med buss 801 och 880.

Enkelbiljetten byter namn till 75-minutersbiljett och du får med den nya modellen samma pris oavsett försäljningskanal (försäljningsombud, automat, UL-appen, ombord) när du köper din biljett. Ungdomar, studenter och pensionärer får resa till rabatterat pris.

Med en 75-minutersbiljett kan du resa hur mycket och hur långt du vill inom UL:s trafikområde så länge sista bytet sker inom biljettens giltighetstid. Reser du med periodbiljett gäller den inom UL:s hela trafikområde och inkluderar även resor till och från Arlanda med buss (linje 801 och 880).

Periodbiljetter till vuxenpris justeras upp med cirka 3 procent och biljetter till det rabatterade priset blir cirka 70 procent av vuxenpriset. Prisnivåer för det särskilda utbudet för ungdomar (skol- och fritidsbiljetter) justeras ned, alternativ ligger kvar på samma nivåer som idag.  

Det nya priset för en 30-dagarsbiljett blir 1 030 kronor för vuxen och 720 kronor till rabatterat pris. En 75-minutersbiljett kostar 39 kronor för en vuxen och 27 kronor till rabatterat pris. För resor till och från Arlanda med buss blir kostnaden 117 kronor för vuxen och 81 kronor om du reser till rabatterat pris.  

Biljetter med justerade priser 

Biljettyp Pris 2023 22 jan 2024
Periodbiljetter:    
     
Årsbiljett vuxen 9 500 kr 9 790 kr
Årsbiljett rabatterad 5 650 kr 6 850 kr
Årsbiljett vuxen med Arlandapassageavgift tåg 13 500 kr 13 790 kr
     
90-dagar vuxen 2 700 kr 2 780 kr
90-dagar rabatterad 1 730 kr 1 940 kr
90-dagar vuxen med Arlandapassageavgift tåg 3 900 kr 3 980 kr
     
30-dagar vuxen 1 000 kr 1 030 kr
30-dagar rabatterad 640 kr 720 kr
30-dagar vuxen med Arlandapassageavgift tåg 1 400 kr 1 430 kr
30-dagar rabatterad med Arlandapassageavgift tåg 1 040 kr 1 120 kr
30-dagar fritid ungdom 380 kr 380 kr
     
7-dagar vuxen 360 kr 410 kr
7-dagar rabatterad 240 kr 290 kr
     
72-timmar vuxen 280 kr 270 kr
72-timmar rabatterad 180 kr 190 kr
     
24-timmar vuxen 195 kr 135 kr
24-timmar rabatterad 125 kr 95 kr
     
Sommarbiljett vuxen 2 000 kr 2 060 kr
Sommarbiljett rabatterad   1 440 kr
     
Enkelbiljetter:    
75-minutersbiljett vuxen 33 kr 39 kr
75-minutersbiljett rabatterad 20 kr 27 kr
     
75-minutersbiljett vuxen till  Arlanda med buss   117 kr
75-minutersbiljett rabatterad till Arlanda med buss   81 kr
     
75-minutersbiljett vuxen med Arlandapassageavgift tåg   171 kr
75-minutersbiljett rabatterad med Arlandapassageavgift tåg (från 18 år)   159 kr
     
Skolbiljetter    
Skolbiljett privat VT 2 570 kr 2 200 kr
Skolbiljett privat HT 2 090 kr 1 700 kr
Fritidsbiljett VT 910 kr 800 kr
Fritidsbiljett HT 830 kr 700 kr
     
Övrigt    
Cykel på regionbuss 40 kr 0 kr