Aktuellt

Prisjustering från 22 januari 2024

Den 22 januari inför UL en förenklad biljett- och prismodell och i samband med det justeras även priserna. Den nya modellen innebär att UL:s nuvarande fem zoner slopas och bildar ett trafikområde. Det blir enklare att förstå och köpa biljett då det blir samma enkelbiljett som gäller inom hela UL:s trafikområde med undantag för den som reser med enkelbiljett till och från Arlanda med buss 801 och 880.

Enkelbiljetten byter namn till 75-minutersbiljett och du får med den nya modellen samma pris oavsett försäljningskanal (försäljningsombud, automat, UL-appen, ombord) när du köper din biljett. Ungdomar, studenter och pensionärer får resa till rabatterat pris.

Med en 75-minutersbiljett kan du resa hur mycket och hur långt du vill inom UL:s trafikområde så länge sista bytet sker inom biljettens giltighetstid. Reser du med periodbiljett gäller den inom UL:s hela trafikområde och inkluderar även resor till och från Arlanda med buss (linje 801 och 880).

Periodbiljetter till vuxenpris justeras upp med cirka 3 procent och biljetter till det rabatterade priset blir cirka 70 procent av vuxenpriset. Prisnivåer för det särskilda utbudet för ungdomar (skol- och fritidsbiljetter) justeras ned, alternativ ligger kvar på samma nivåer som idag.  

Det nya priset för en 30-dagarsbiljett blir 1 030 kronor för vuxen och 720 kronor till rabatterat pris. En 75-minutersbiljett kostar 39 kronor för en vuxen och 27 kronor till rabatterat pris. För resor till och från Arlanda med buss blir kostnaden 117 kronor för vuxen och 81 kronor om du reser till rabatterat pris.  

Biljetter med justerade priser 

Biljettyp Pris 2023 22 jan 2024
Periodbiljetter:    
     
Årsbiljett vuxen 9 500 kr 9 790 kr
Årsbiljett rabatterad 5 650 kr 6 850 kr
Årsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen 13 500 kr 13 890 kr
Årsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad   10 950 kr
     
90-dagarsbiljett vuxen 2 700 kr 2 780 kr
90-dagarsbiljett rabatterad 1 730 kr 1 940 kr
90-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen 3 900 kr 4 010 kr
90-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad   3 170 kr
     
30-dagarsbiljett vuxen 1 000 kr 1 030 kr
30-dagarsbiljett rabatterad 640 kr 720 kr
30-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen 1 400 kr 1 440 kr
30-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad 1 040 kr 1 130 kr
30-dagar Fritidsbiljett ungdom 380 kr 380 kr
     
7-dagarsbiljett vuxen 360 kr 410 kr
7-dagarsbiljett rabatterad 240 kr 290 kr
     
72-timmarsbiljett vuxen 280 kr 270 kr
72-timmarsbiljett rabatterad 180 kr 190 kr
     
24-timmarsbiljett vuxen 195 kr 135 kr
24-timmarsbiljett rabatterad 125 kr 95 kr
     
Sommarbiljett vuxen 2 000 kr 2 060 kr
Sommarbiljett rabatterad 1 280 kr 1 440 kr
     
Enkelbiljetter:    
75-minutersbiljett vuxen 33 kr 39 kr
75-minutersbiljett rabatterad 20 kr 27 kr
     
75-minutersbiljett vuxen till/från Arlanda med buss   117 kr
75-minutersbiljett rabatterad till/från Arlanda med buss   81 kr
     
Skolbiljetter    
Skolbiljett vårtermin 2 570 kr 2 200 kr
Skolbiljett hösttermin 2 090 kr 1 700 kr
Fritidsbiljett vårtermin 910 kr 800 kr
Fritidsbiljett hösttermin 830 kr 700 kr
     
Övrigt    
Cykel på regionbuss 40 kr 0 kr
     
UL+SL    
150-minutersbiljett UL+SL vuxen 179 kr 81 kr
150-minutersbiljett UL+SL rabatterad 116 kr 53 kr
     
24-timmarsbiljett UL+SL vuxen 340 kr 290 kr
24-timmarsbiljett UL+SL rabatterad 220 kr 195 kr
     
30-dagarsbiljett UL+SL vuxen 1 850 kr 1 930 kr
30-dagarsbiljett UL+SL rabatterad 1 210 kr 1 290 kr
     
Skolbiljett UL+SL vårtermin 3 370 kr 3 030 kr
Skolbiljett UL+SL hösttermin 2 730 kr 2 360 kr
Fritidsbiljett UL+SL vårtermin 1 850 kr 1 750 kr
Fritidsbiljett UL+SL hösttermin 1 630 kr 1 500 kr
     
UL+XT    
120-minutersbiljett UL+XT Gävle stad vuxen   67 kr
120-minutersbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad   41 kr
     
240-minutersbiljett UL+XT Län vuxen   125 kr
240-minutersbiljett UL+XT Län rabatterad   70 kr
     
24-timmarsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen 235 kr 190 kr
24-timmarsbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad 145 kr 120 kr
     
24-timmarsbiljett UL+XT Län vuxen 310 kr 280 kr
24-timmarsbiljett UL+XT Län rabatterad 180 kr 165 kr
     
30-dagarsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen 1 320 kr 1 425 kr
30-dagarsbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad 885 kr 905 kr
     
30-dagarsbiljett UL+XT Län vuxen 1 970 kr 2 190 kr
30-dagarsbiljett UL+XT Län rabatterad 1 370 kr 1 285 kr
     
Årsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen 13 200 kr 13 755 kr

Årsbiljett UL+XT Län vuxen

19 700 kr 21 405 kr