Aktuellt

Prisjustering 3 januari 2020

Här nedan presenteras de justerade priser som gäller från 3 januari 2020. Besluten fattades 21 november av Trafik och samhällsutvecklingsnämnden och 20 november av Regionfullmäktige.

Här hittar du priser för UL+SL-biljetter

Här hittar du priser för UL+XT-biljetter som justeras 2 mars 2020 

Årsbiljetter Pris idag Nytt pris
Årsbiljett vuxen 8 360 kr 8 645 kr
Årsbiljett vuxen med Arlandatillägg 11 360 kr 11 645 kr
Årsbiljett pensionär 4 750 kr 4 950 kr
     
Autogiro    
Vuxen autogiro 880 kr/mån 910 kr/mån
Vuxen autogiro med arlandatillägg 1 180 kr/mån 1 210 kr/mån
Pensionär autogiro 415 kr/mån 430 kr/mån
     
Periodbiljetter Pris idag Nytt pris
90-dagar vuxen 2 380 kr 2 460 kr
90-dagar vuxen med arlandatillägg 3 280 kr 3 360 kr
90-dagar pensionär  1 510 kr 1 595 kr
Sommarbiljett vuxen 1 760 kr 1 820 kr
Sommarbiljett pensionär 1 120 kr 1 180 kr
Sommarbiljett ungdom 840 kr 870 kr
     
30-dagarsbiljetter Pris idag Nytt pris
30-dagar vuxen 880 kr 910 kr
30-dagar vuxen med arlandatillägg 1 180 kr 1 210 kr
30-dagar ungdom/student 580 kr 590 kr
30-dagar ungdom fritidsbiljett 335 kr 350 kr
30-dagar Tätort vuxen 395 kr 420 kr
30-dagar pensionär 560 kr 590 kr
30-dagar lågtrafik vuxen 510 kr  460 kr
30-dagar lågtrafik vuxen med arlandatillägg 810 kr 760 kr
     
Enkelbiljetter Pris idag Nytt pris
Enkelbiljett reskassa vuxen en zon 25 kr 26 kr
Enkelbiljett reskassa ungdom en zon 15 kr 16 kr
Enkelbiljett förköp vuxen en zon 32 kr 33 kr
Enkelbiljett förköp ungdom en zon 20 kr 20 kr
Enkelbiljett ombord vuxen en zon 39 kr 42 kr
Enkelbiljett ombord ungdom en zon 27 kr 28 kr
     
Cykel regionbuss 24 kr 26 kr
     
10-resorsbiljetter - privatperson Pris idag Nytt pris
10-resors ungdom zon 1-5 300 kr 320 kr
     
24-timmarsbiljetter Pris idag Nytt pris
24-timmarsbiljett reskassa vuxen zon 1 88 kr 91 kr
24-timmarsbiljett ombord vuxen zon 1 95 kr 100 kr
24-timmarsbiljett reskassa vuxen zon 1-5 175 kr 182 kr
24-timmarsbiljett ombord vuxen zon 1-5 210 kr 227 kr
24-timmarsbiljett reskassa ungdom zon 1 53 kr 56 kr
24-timmarsbiljett ombord ungdom zon 1 60 kr 64 kr
24-timmarsbiljett reskassa ungdom zon 1-5 105 kr 112 kr
24-timmarsbiljett ombord ungdom zon 1-5 140 kr 152 kr
     
Terminsbiljetter Pris idag Nytt pris
Skolbiljett Privat VT 2 350 kr 2 390 kr
Skolbiljett Privat HT 1 890 kr 1 910 kr
Fritidsbiljett VT 820 kr 840 kr
Fritidsbiljett HT 740 kr 760 kr