Aktuellt

Prisjustering 3 januari 2019

Här nedan presenteras justerade priser som gäller från 3 januari 2019. Besluten fattades 11 december av Kollektivtrafiknämnden och 12 december av Regionfullmäktige.

För UL+SL-biljetter och priser se denna länk

För UL+XT-biljetter och priser se denna länk

Årsbiljetter Pris idag Nytt pris
Årsbiljett vuxen 7 980 kr 8 360 kr
Årsbiljett Arlanda vuxen 10 980 kr 11 360 kr
Årsbiljett pensionär 4 500 kr 4 750 kr
     
Autogiro    
Vuxen autogiro 840 kr/mån 880 kr/mån
Pensionär autogiro 392 kr/mån 415 kr/mån
Arlanda vuxen autogiro 1 140 kr/mån 1 180 kr/mån
     
Periodbiljett Pris Nytt pris
90-dagar vuxen 2 270 kr 2 380 kr
90-dagar Arlanda vuxen 3 170 kr 3 280 kr
90-dagar pensionär  1 510 kr 1 510 kr
Sommarbiljett vuxen 1 680 kr 1 760 kr
Sommarbiljett pensionär 1 060 kr 1 120 kr
Sommarbiljett ungdom 800 kr 840 kr
     
30-dagarsbiljetter Pris Nytt pris
30-dagar vuxen 840 kr 880 kr
30-dagar ungdom/student 560 kr 580 kr
30-dagar Arlanda vuxen 1 140 kr 1 180 kr
30-dagar Tätort vuxen 375 kr 395 kr
30-dagar Fritid ungdom 320 kr 335 kr
30-dagar pensionär 530 kr 560 kr
30-dagar lågtrafik vuxen 505 kr  510 kr
30-dagar lågtrafik Arlanda vuxen 805 kr 810 kr
     
Enkelbiljetter Pris Nytt pris
Enkelbiljett reskassa vuxen en zon 23 kr 25 kr
Enkelbiljett reskassa ungdom en zon 14 kr 15 kr
Enkelbiljett förköp vuxen en zon 30 kr 32 kr
Enkelbiljett förköp ungdom en zon 19 kr 20 kr
Enkelbiljett ombord vuxen en zon 37 kr 39 kr
Enkelbiljett ombord ungdom en zon 26 kr 27 kr
     
Cykel Upptåget 0 kr 0 kr
Cykel regionbuss 23 kr 24 kr
     
10-resorsbiljett Pris Nytt pris
10-resorsbiljett ungdom 280 kr 300 kr
     
24-timmarsbiljetter Pris Nytt pris
24-timmarsbiljett förköp vuxen zon 1 81 kr 88 kr
24-timmarsbiljett förköp vuxen zon 1-5 161 kr 175 kr
24-timmarsbiljett förköp ungdom zon 1 49 kr 53 kr
24-timmarsbiljett förköp ungdom zon 1-5 98 kr 105 kr
     
24-timmarsbiljett ombord vuxen zon 1 88 kr 95 kr
24-timmarsbiljett ombord vuxen zon 1-5 196 kr 210 kr
24-timmarsbiljett ombord ungdom zon 1 56 kr 60 kr
24-timmarsbiljett ombord ungdom zon 1-5    133 kr 140 kr