Aktuellt

Snabbare kollektivtrafik längs ÖsthammarsstråketFrån den 14 augusti reser du snabbare med kollektivtrafik på väg 288. Då är det premiär för ett nytt trafikupplägg som innebär rakare körvägar, färre stopp och fler expressbussar. Det här betyder att servicen mellan de större orterna förbättras, medan boende mellan orterna kan få lite längre till hållplatsen. Därför förbättras samtidigt möjligheterna att parkera bil eller cykel för att byta till buss.

Förslaget till nytt trafikupplägg har varit ute på remiss och under december 2016 genomförde UL dialogmöten på tre olika platser längs stråket. Efter det har förslaget ändrats och förbättrats. Den 6 mars 2017 fattade Kollektivtrafiknämnden beslutet att genomföra det nya trafikupplägget för Östhammarsstråket, och den 14 augusti 2017 blir det alltså verklighet.

Nedan hittar du länkar med mer information om det nya trafikupplägget på väg 288.

Bakgrund och stråkstudie

Trafik från 14 augusti 2017

Läs kollektivtrafiknämndes underlag inför beslutet här

Se karta över nytt trafikupplägg

Se samrådsredogörelsen här