Aktuellt

Snabbare kollektivtrafik längs Östhammarsstråket augusti 2017

I takt med att väg 288 förbättras öppnas också nya möjligheter att erbjuda en snabbare kollektivtrafik längs stråket. Ett förslag har tagits fram där grundtanken är att resan ska gå snabbare genom en kraftig ökning av expressturer och att bussen också kör en rakare väg.

Det här betyder att servicen mellan de större orterna förbättras, medan boende mellan orterna kan få lite längre till hållplatsen. Därför förbättras samtidigt möjligheterna att parkera bil eller cykel för att byta till buss.


Förslaget till nytt trafikupplägg har varit ute på remiss och under december 2016 genomförde UL dialogmöten på tre olika platser längs stråket. Efter det har förslaget ändrats och förbättrats.

Beslutet fattades av Kollektivtrafiknämnden 6 mars 2017 och den 14 augusti 2017 genomförs det nya trafikupplägget för Östhammarsstråket.

Läs kollektivtrafiknämndes underlag inför beslutet här

Se karta över nytt trafikupplägg

Se samrådsredogörelsen här