Aktuellt

Nya linjenätet i Uppsala, premiär 14 augusti


Uppsala växer och allt fler vill leva i vår stad. Fler människor betyder fler resor till arbeten, skolor och fritidsaktiviteter. För att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik lanseras ett nytt linjenät i Uppsala 14 augusti 2017. Här kan du läsa om bakgrunden och vägen fram till beslut och genomförande

Nya linjenätet i Uppsala

Klicka här för att ladda ner kartan (PDF).

Sök din nya resa

Här kan du söka fram din nya linje och se avgångstider, byten och hållplatser. Kom ihåg att ändra datum till 14 augusti eller senare.

Sök här.

Vad är nytt? 

Du som reser med buss i staden idag kommer att känna igen dig, gatorna går ju där de går. Men principen bakom nya linjenätet är – oftare, rakare och snabbare. Linjerna är färre till antalet men går i gengäld oftare och mer konsekvent med färre undantag.  

Ringlinjen – ett nytt sätt att resa i staden

Något helt nytt är Ringlinjen som tar vägen runt city. Ringlinjen går i båda riktningarna från tidig morgon till sen kväll, varje dag och nästan jämt. Förutom att det ger möjlighet att resa på tvärsen i staden ger ringlinjen bytesmöjlighet på fler ställen än i city. 

Nya bytesplatser mellan region- och stadsbuss

Du som reser med både region- och stadsbussar kommer att upptäcka att det finns nya sätt att nå ditt resmål i staden. Istället för att resa hela vägen in till city kan det vara smartare att byta tidigare (regionbussarnas slutstation är fortfarande Resecentrum). Bytesplatserna är markerade på kartan med en gul bussymbol. 

Gator, trafikljus och hållplatser

Även den kringliggande infrastrukturen ses över för att busstrafiken ska bli så effektiv och säker som möjligt. Resvägar anpassas för att prioritera busstrafik, trafiksignaler ses över och framkomlighet förbättras. 

Nya siffror och färger

En del linjer har ett nytt nummer och de tolv huvudlinjerna har dessutom en färg. Både siffran och färgen kommer att synas i såväl reseplanerare som på hållplatser och skyltar. Tydligt och lätt att läsa. Vilken färg har din linje?  

Hållplatser nya linjenätet

Här kan du söka efter en specifik hållplats. Zooma genom att trycka på + och flytta kartan med pekaren/handsymbolen.