Aktuellt

Har du upptäckt ringlinjen?

Ringlinjen är linje 1, den vita linjen, som går runt staden i båda färdriktningarna. Tanken är att du kan byta till ringlinjen och nå några av de stora destinationerna i Uppsala – Akademiska sjukhuset, Ekonomikum, Lundellska skolan, Fyrishov, Gränbystaden, Boländerna, Ångströmlaboratoriet, IFU Arena, Uppsala Science Park - via nya knutpunkter i staden, utan att behöva åka in i city. Tanken är också att avlasta citykärnan så att den totala restiden blir kortare och fler får sittplats i rusningstid.

Ringlinjen går ofta

Ringlinjen går mellan klockan 06 och 22 på vardagar, med 10-minuterstrafik mellan 07 och 19, övrig tid 15-minuterstrafik. På helgerna går ringlinjen med 20-minuterstrafik mellan klockan 10 och 18. Ingen nattrafik vardagar och helgdagar.

Nya knutpunkter längs ringlinjen

Du som reser med både region- och stadsbussar kommer att upptäcka att det finns nya sätt att nå ditt resmål i staden. Istället för att resa hela vägen in till city kan det vara smartare att byta tidigare (regionbussarnas slutstation är fortfarande Resecentrum). Bytesplatserna är markerade på kartan med en gul bussymbol.

För fritidsaktivitet, skola och jobb

Ringlinjen kan knyta ihop din vardag med enklare resor mellan skola, jobb och fritidsaktiviteter, så fundera på var du är och vart du ska. Om ringlinjen genskjuter din resväg kan det finnas tid att tjäna. Kan du även tänka dig ett gå en liten bit ökar chansen att du får en direktresa. Använd gärna reseplaneraren för att se hur just du kan resa på ett nytt sätt med ringlinjen.

Linjenätet Uppsala

Extra trafik- och hållplatsförändringar från 14 augusti

Uppsala växer och allt fler vill leva i vår stad. Fler människor betyder fler resor till arbeten, skolor och fritidsaktiviteter. För att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik lanseras ett nytt linjenät i Uppsala 14 augusti 2017. Här kan du läsa om bakgrunden och vägen fram till beslut och genomförande

Klicka här för att ladda ner kartan (PDF).

Sök din nya resa

Här kan du söka fram din nya linje och se avgångstider, byten och hållplatser. Kom ihåg att ändra datum till 14 augusti eller senare.

Sök här.

Vad är nytt? 

Du som reser med buss i staden idag kommer att känna igen dig, gatorna går ju där de går. Men principen bakom nya linjenätet är – oftare, rakare och snabbare. Linjerna är färre till antalet men går i gengäld oftare och mer konsekvent med färre undantag.  

Nya bytesplatser mellan region- och stadsbuss

Du som reser med både region- och stadsbussar kommer att upptäcka att det finns nya sätt att nå ditt resmål i staden. Istället för att resa hela vägen in till city kan det vara smartare att byta tidigare (regionbussarnas slutstation är fortfarande Resecentrum). Bytesplatserna är markerade på kartan med en gul bussymbol. 

Gator, trafikljus och hållplatser

Även den kringliggande infrastrukturen ses över för att busstrafiken ska bli så effektiv och säker som möjligt. Resvägar anpassas för att prioritera busstrafik, trafiksignaler ses över och framkomlighet förbättras. 

Nya siffror och färger

En del linjer har ett nytt nummer och de tolv huvudlinjerna har dessutom en färg. Både siffran och färgen kommer att synas i såväl reseplanerare som på hållplatser och skyltar. Tydligt och lätt att läsa. Vilken färg har din linje?  

Hållplatser nya linjenätet

Här kan du söka efter en specifik hållplats. Zooma genom att trycka på + och flytta kartan med pekaren/handsymbolen.