Aktuellt

Neddragningar i tågtrafiken Uppsala – Tierp och Uppsala – Gävle

Mälartåg meddelar att det från 11 december 2022 blir neddragningar i tågtrafiken på sträckan Uppsala – Tierp och Uppsala – Gävle.

Varför neddragningar?

Syftet är att skapa mer förutsägbarhet i tågtrafiken och minimera antalet akut inställda tåg. Anledningen till neddragningarna är att det råder akut lokförarbrist i hela Sverige och det påverkar även UL:s område.  

Det här innebär alltså att Mälartåg kör färre tåg på sträckan Uppsala – Tierp under både vardagar och helger från 11 december. Flera av de avgångar som möjliggjort 30-minuterstrafik under stora delar av dagen dras in. På sträckan Uppsala – Gävle blir det fyra färre avgångar på vardagar i vardera riktning under högtrafik. 

Viss trafik påverkas inte

Tågtrafiken Uppsala – Sala påverkas inte av denna neddragning. 

Vad händer nu?

Vi är mycket bekymrade över att MTR inte lyckats leva upp till sitt avtal med Mälardalstrafik även under 2023, där vi kommit överens om en trafikleverans och det här möter inte alls de krav vi ställt. Vi förstår att du som resenärer blir besviken och att förtroendet för Mälartåg och UL påverkas. 

Vi förväntar oss att Mälartågs åtgärd att minska antalet avgångar är anpassad efter tillgänglig personalstyrka i alla delar av tågsystemet, och att det skapar en hög punktlighet och tillförlitlighet i den tågtrafik som rullar.