Aktuellt

Linjerna 1, 772 och 844 tar en annan väg från 18 oktober 2023 vid Mimmi Ekholms plats

Hållplatserna Dalgatan och Mimmi Ekholms plats (läge B och C) dras in under tiden 18 oktober - 3 november då nya farthinder byggs.

Linje 1 stannar istället vid hållplatsen Börjegatan på Ringgatan och Mimmi- Ekholms plats läge A och en tillfällig hållplats mittemot läge A..

Linje 772 och 844 stannar vid hållplatsen Sverkerskolan (läge A och D) på Ringgatan.