Aktuellt

Linje 962 tas bort från 6 mars

Från 6 mars kör vi inte längre insatsbuss 962 mellan Uppsala – Sala. Beslutet att dra in linjen togs mot bakgrund av att tågtrafiken nu är tillräckligt stabil. Under januari rullade närmare 96% av tågtrafiken enligt tidtabell.

UL började köra insatslinjen den 26 september mot bakgrund av det då ansträngda läget i kollektivtrafiken. Nu kan vi konstatera att tågtrafiken mellan Uppsala och Sala fått stabilitet och förutsägbarhet, vilket gör att vi kan dra in insatsbuss 962 från 6 mars.

Det sammantagna läget i kollektivtrafiken mellan Uppsala och Sala är betydligt stabilare nu än under hösten. Under januari kördes närmare 96 procent av tågtrafiken Uppsala – Sala enligt tidtabell, och tågoperatören MTR har i betydligt större utsträckning än tidigare satt in ersättningsbusstrafik för de avgångar som inte har kunnat avgå. Även i fortsättningen kan tågtrafiken påverkas av oförutsägbara händelser som obehöriga på spåren, signalfel, fordonsfel och liknande.