Aktuellt

Linje 502 kör alternativ väg från 3 april i Älvkarleby

3 april till 12 november repareras Karl XIII:s bro i Älvkarleby. Under tiden kör linje 502 Skutskär – Västanån – Älvkarleö och omvänt. Hållplatserna Älvkarleby Turisten, Älvkarleby Sörgärdets skola och Älvkarleby Kraftverk dras in under brons avstängning. Det innebär att det bara är hållplatserna på västra sida om älven som trafikeras. Ett tillfälligt läge för hållplatsen Turisten inrättas för att få en hållplats så nära bron som möjligt, som är öppen för gångtrafik över bron till/från Älvkarleby.

För eleverna från Älvkarleö som går i Sörgärdets skola införs tillfälligt linje 506. Den körs skoldagar sträckan Älvkarleö – Västanån – väg 76 – Sörgärdets skola och startar 9 april, direkt efter påsklovet.