Aktuellt

Linje 1, 2 och 752 flyttar på sig när Uppsala vatten drar nya ledningar

Mellan 24 juni och 30 september är Vattholmavägen avstängd vid Gamla Uppsalagatan. Uppsala vatten byter ut ledningar under jord. Reser du med linjerna 1, 2 och 752 kan detta påverka ditt resande.

Linje 1 körs Råbyvägen - Svartbäcksgatan - Gamla Uppsalagatan
Indragna hållplatser: Portalgatan, Djäknegatan och Auroragatan.
Tillfälliga hållplatser: Lägen på Råbyvägen öster om Väderkvarnsgatan.

Linje 2 körs Väderkvarnsgatan - Råbyvägen - Svartbäcksgatan - Gamla Uppsalagatan.
Indragna hållplatser: Portalgatan och Djäknegatan.
Tillfällig hållplats: Moskén och Höganäsgatan (mot city)

Linje 752 körs Luthagsleden - Svartbäcksgatan - Gamla Uppsalagatan - Vattholmavägen
Indragna hållplatser: Portalgatan och Djäknegatan.