Aktuellt

Julmarknad vid Wiks slott 2 december – linje 108 får ny start- och sluthållplats

Under julmarknaden är det begränsad framkomlighet på vägen till Wiks slott. Linje 108 stannar vid en tillfällig hållplats vid gården strax innan slottet.
Hållplatserna Vik 1 (B), Väntbrunna (B) och Storängsbron (B), Wiks slott (A) är indragna och tillfälliga hållplatser under trafikdygnet är Vik 1 (A), Väntbrunna (A), Storängsbron (A) och tillfällig hållplats utanför gården på tillfälliga körvägen.