Aktuellt

Corona och kollektivtrafik

Res bara om du måste

UL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla att bara resa med kollektivtrafiken om man är helt frisk och symtomfri och verkligen behöver resa. Har du möjlighet att jobba hemma hjälper du till att minska smittspridningen. Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du undvika kollektivtrafiken.

Håll avstånd

Vi vädjar till dig som måste resa med oss att hålla avstånd ombord. Det kan innebära att bussarna blir fullsatta snabbt och då behöver du vänta på nästa buss. Bussföraren avgör när bussen är fullsatt och har då rätt att köra förbi resterande hållplatser på linjen. Släpp av de som behöver kliva av innan du går på och kliv på genom bakdörrarna. Det viktigaste är att vi alla hjälps åt att skapa en säker kollektivtrafik! 

Våra bussar och tåg går för dig som behöver

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning. Är du helt frisk och symptomfri och behöver resa kollektivt så finns vi här. Tänk på de som måste resa, de som arbetar i trafiken och på våra äldre och sköra.

Återlösen av årsbiljett

Periodbiljett med längre giltighet än 30 dagar kan återlösas. Här sker en avräkning efter antal utnyttjade/påbörjade dagar. Belopp som dras av är priset på biljetten delat med periodens giltighet gånger två per påbörjade dagar. Om du tillhör en riskgrupp enligt folkhälsomyndigheten ska du ange covid-19 som orsak till varför du önskar återlösa biljetten. Kontakta UL Kundtjänst 0771-141414 för mer information.

Corona påverkar sjukresor

Du som har ett giltigt tillstånd för att åka sjukresetaxi kan fortfarande ta dig till vården. Boka som vanligt via beställningscentralen: 0771-99 90 00. Med anledning av corona (covid-19) har vi ändrade rutiner.

  • Har du konstaterad corona (covid-19) får du åka till vården enligt särskild transport. Ring mottagningen för att boka sjukresan.
  • Om du behöver söka vård och är osäker på om du är smittad: ring mottagningen innan du åker dit eller bokar sjukresan.
  • Låt föraren öppna och stänga bildörren åt dig.
  • Sitt gärna i baksätet på högra sidan av bilen för att hålla avstånd till föraren.
  • Tänk på att hosta och nysa i armvecket.
  • Tvätta dina händer noga innan du går till bilen.
  • Rör vid så få ställen som möjligt i bilen.
  • Alla får resa ensamma i taxibilen, ingen samåkning.
  • Är du över 70 år får du ersättning för resa med egen bil utan att det behöver vara styrkt av vården.

Du som tillhör en riskgrupp, samt du som har en anhörig i en riskgrupp (i samma hushåll), har rätt till ersättning för resa med egen bil utan att det behöver vara styrkt av vården med intyg. Kontakta UL sjukresor som gör bedömningen. Telefon: 0771-14 14 14, tonval 3, vardagar 8.30 – 11.30.

Giltig biljett behövs fortfarande

Just nu går det inte att köpa biljett ombord på våra bussar med betalkort eller reskassa laddad på ett UL-kort eftersom platsen runt föraren är avstängd. Giltig biljett krävs fortfarande för resa. Har du en giltig periodbiljett laddad på UL-kortet behöver du inte göra någonting utan kan fortsätta att åka som vanligt.
Har du reskassa på UL-kortet, eller hade tänkt betala resan med betalkort fungerar det inte ombord på bussen utan vi hänvisar till UL-appen, biljettautomater, resrobot.se, sj.se eller våra försäljningsombud.

Vi är dock medvetna om att det finns de som av olika anledningar inte kan använda appen för att kunna köpa en biljett. Er hänvisar vi till vår kundtjänst så hjälper de till så alla som behöver kan fortsätta att åka med våra bussar. På Upptåget viseras fortfarande biljetter.

Tack för att du är försiktig!

 


Uppdaterad 30 juni kl 9.00