Aktuellt

Corona och kollektivtrafik

Undvik trängsel i trafiken

Upptåget Uppsala – Gävle
Många reser mot Uppsala på morgonen och från Uppsala på eftermiddagen. De flesta väljer att resa i den främre delen av tåget så för att undvika trängsel välj andra vagnar.

Avgång 5.38 från Gävle mot Uppsala har många resande.

Regionbussar
Regionbussarna har många resande på morgonen och eftermiddagen. Undvik om möjligt att åka lokala resor med regionbussarna för att undvika trängsel.

Linje 809 har många resande på eftermiddagarna. 

Stadsbussarna i Uppsala
De flesta reser i stadsbusstrafiken klockan 7.00-8.30 och 15.30-17.00. Försök resa på andra tider om du har möjlighet. 

Dessa linjer har många resande:

 • Linje 3: för- och eftermiddag
 • Linje 8: eftermiddag
 • Linje 11: eftermiddag

Hur kan vi tillsammans minska trängseln ombord?

 • Vi bevakar hela tiden trafiken och har beredskap för att omfördela bussar på de linjer där många reser. Det kan innebära att linjer med få resenärer kan bli sena eller tillfälligt indragna vilket inte syns i reseplaneraren.
 • Om det blir fullt på en bussavgång kan föraren stänga dörrarna, skylta om bussen som fullsatt.
 • Biljettkontroller ska säkerställa att alla som reser också har betalat sin resa. Uppfattningen att det är ”gratis” kan bidra till trängsel
 • Avstå från att resa om du till exempel kan jobba hemifrån eller ta dig fram på annat sätt
 • Försöka resa utanför rusningstid, om du absolut måste resa
 • Håll avstånd från dina medresenärer på stationer, hållplatser och vid på- och avstigning
 • Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt

Res bara om du måste

UL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla att bara resa med kollektivtrafiken om man är helt frisk och symtomfri och verkligen behöver resa. Har du möjlighet att jobba hemma hjälper du till att minska smittspridningen. Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du undvika kollektivtrafiken.

Håll avstånd

Vi vädjar till dig som måste resa med oss att hålla avstånd ombord. Det kan innebära att bussarna blir fullsatta snabbt och då behöver du vänta på nästa buss. Bussföraren avgör när bussen är fullsatt och har då rätt att köra förbi resterande hållplatser på linjen. Släpp av de som behöver kliva av innan du går på och kliv på genom bakdörrarna. Det viktigaste är att vi alla hjälps åt att skapa en säker kollektivtrafik! 

Våra bussar och tåg går för dig som behöver

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning. Är du helt frisk och symptomfri och behöver resa kollektivt så finns vi här. Tänk på de som måste resa, de som arbetar i trafiken och på våra äldre och sköra.

Använd munskydd i UL-trafiken

Från den 7 januari gäller rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten rekommenderar användande av munskydd för personer födda 2004 och tidigare, det vill säga personer från 16 år och äldre. Mer om munskydd kan du läsa här.

Sjukresa till provtagning för pågående covid-19-infektion

Du som har ett giltigt tillstånd för att åka sjukresetaxi kan fortfarande ta dig till vården. Boka som vanligt via beställningscentralen: 0771-99 90 00. Med anledning av corona (covid-19) har vi ändrade rutiner.

 • Om du behöver söka vård och är osäker på om du är smittad: ring mottagningen innan du åker dit eller bokar sjukresan.
 • Låt föraren öppna och stänga bildörren åt dig.
 • Sitt gärna i baksätet på högra sidan av bilen för att hålla avstånd till föraren.
 • Tänk på att hosta och nysa i armvecket.
 • Tvätta dina händer noga innan du går till bilen.
 • Rör vid så få ställen som möjligt i bilen.
 • Alla får resa ensamma i taxibilen, ingen samåkning.
 • Är du över 70 år får du ersättning för resa med egen bil utan att det behöver vara styrkt av vården.

Resa till provtagning för dig med symtom på covid-19 (PCR-prov):

 • Har du konstaterad corona (covid-19) eller ska göra ett test för att se om du är smittad (en PCR-provtagning) får du inte resa med kollektivtrafik. Kan du inte ta dig till och från provtagningen själv (med egen bil, till fots eller cykel) kan du i mån av plats åka sjukresa med taxi som körs med särskilt fordon. Antalet särskilda fordon är begränsade och du kan behöva vänta. 

  Bokning: När du har bokat tid för provtagning för pågående infektion (PCR-provtagning) ringer du själv och bokar sjukresan på telefon 018–68 15 75 (öppet dygnet runt). Resan kostar 125 kronor enkel resa (tur och retur 250 kronor). Du betalar via faktura. 

  OBS! Du kan inte boka sjukresa med särskilt fordon vid antikroppstest. Du som ska göra antikroppstest och inte har några symtom kan åka kollektivtrafik.

Du som tillhör en riskgrupp, samt du som har en anhörig i en riskgrupp (i samma hushåll), har rätt till ersättning för resa med egen bil utan att det behöver vara styrkt av vården med intyg. Kontakta UL sjukresor som gör bedömningen. Telefon: 0771-14 14 14, tonval 3, vardagar 8.30 – 11.30.

Reskassa på UL-kort gäller inte som biljett från 1 september

Från 1 september 2020 gäller UL-kort med reskassa inte som biljett. Med reskassa köper du biljett i våra automater till reskassepris eller på UL Center till förköpspris. För övriga biljetter hänvisar vi till UL-appen, försäljningsombud, resrobot.se eller sj.se.

Så här laddar du reskassa i UL-appen

Giltig biljett behövs fortfarande

Just nu går det inte att köpa biljett ombord på vissa av våra bussar med betalkort, blippa 10-resors eller använda reskassa laddad på ett UL-kort, eftersom platsen runt föraren är avstängd. Uppfattningen att det är ”gratis” att åka buss stämmer inte, giltig biljett krävs fortfarande. Har du en giltig periodbiljett laddad på UL-kortet behöver du inte göra någonting utan kan fortsätta att åka som vanligt.
Har du reskassa på UL-kortet, eller hade tänkt betala resan med betalkort fungerar det inte ombord på bussen utan vi hänvisar till UL-appen, biljettautomater, resrobot.se, sj.se eller våra försäljningsombud.

Vi är dock medvetna om att det finns de som av olika anledningar inte kan använda appen för att kunna köpa en biljett. Er hänvisar vi till vår kundtjänst så hjälper de till så alla som behöver kan fortsätta att åka med våra bussar. På Upptåget viseras fortfarande biljetter.

Återlösen av årsbiljett

Periodbiljett med längre giltighet än 30 dagar kan återlösas. Här sker en avräkning efter antal utnyttjade/påbörjade dagar. Belopp som dras av är priset på biljetten delat med periodens giltighet gånger två per påbörjade dagar. Om du tillhör en riskgrupp enligt folkhälsomyndigheten ska du ange covid-19 som orsak till varför du önskar återlösa biljetten. Kontakta UL Kundtjänst 0771-141414 för mer information.

Tack för att du är försiktig!

 


Uppdaterad 15 juni klockan 10.00