Aktuellt

Hållplatsen Linrepevägen flyttar till Gottsunda allé

10 februari tas den nya hållplatsen Linrepevägen på Gottsunda allé i bruk för linjerna 3, 4 och 31. Anledningen till flytten är att Linrepevägen inte är utformad för busstrafik och under tiden den nya hållplatsen färdigställdes har en tillfällig lösning gjorts för att bussarna ska komma fram.