Aktuellt

Hållplatsen Bålsta station flyttas tillfälligt från 21 augusti

Det är in- och utfarten från Bålsta station som stängs av under tiden 21 augusti – 8 oktober då VA-arbeten genomförs på Centrumleden. Hållplatslägena flyttas under tiden till parkeringen intill.

Så här:
A1: Linje 895 och 896
A2: Linje 803 och 579
B1: Linje 302, 303 och 305
B2: Linje 301 och 304
C1: Linje 311
C2: Linje 310

Bålsta station_230821.png