Aktuellt

Från 12 december kör vi insatsbussar mellan Uppsala - Tierp - Gävle och Skutskär

Insatslinjerna körs måndag - fredag med start 12 december. Det handlar om tre insatslinjer med totalt 24 turer måndag - fredag. Bussarna körs i huvudsak som direktlinjer mellan de större orterna, där alternativa förbindelser med annan UL-trafik saknas. Information om bussarna finns i reseplaneraren i UL-appen och här på ul.se.

Tidtabellen för insatslinjerna ger möjlighet till resor på tider som har många resande och som når stora arbetsplatser och skolor. Bussarna kompletterar de tågavgångar som finns i den minskade tidtabellen och som startar 11 december.

Busslinjerna är:
Linje 963 kör sträckan Gävle-Uppsala

Linje 964 kör sträckan Skutskär-Tierp-Uppsala

Linje 965 kör sträckan Gävle-Tierp-Tobo-Örbyhus-Uppsala.

Var avgår insatsbussen?

Bussarna har hållplats i anslutning till tågstationerna. De är i första hand UL:s egna bussar, men även inhyrda bussar kan förekomma. En skylt i bussens framruta anger linjenummer och destination.

Uppsala Centralstation
Bussarna avgår från C1 (linje 963) och D1 (linje 964 och 965)

Gävle
Bussarna avgår från läge X vid Hamntorget

Tierps station
Bussarna avgår från läge A3

Skutskärs station
Bussarna avgår från läge A

I Uppsala trafikeras även Gränbystaden och morgonturerna till Uppsala fortsätter fram till Akademiska sjukhuset och Regementsvägen.

I Gävle stannar bussarna också vid Gävle sjukhus Västra vägen.

I Tierp stannar bussarna vid Högbergsskolan.

I Skutskär stannar bussarna vid Skutskärs centrum.

Köp biljett innan du går ombord

För att resa med insatslinjerna behöver du en giltig UL-biljett eller Movingobiljett (Mälartågs enkelbiljetter gäller inte på insatsbussarna). Biljetten ska vara köpt innan du kliver ombord på bussen eftersom insatsbussarna kan sakna biljettmaskin. UL-biljett kan du köpa i UL-appen, biljettautomat eller hos något av våra försäljningsombud.

Dessa busslinjer syns inte i UL-appens Buss på karta-funktion.

När går insatstrafiken?

Linje 963 Gävle - Uppsala
Tidtabell vardagar:

Från Gävle till Uppsala
5.00 - fortsätter till Akademiska
8.00
16.10

Från Uppsala till Gävle
5.40
6.40
14.40
17.40

Linje 964 Skutskär - Tierp - Uppsala
Tidtabell vardagar:

Från Skutskär till Uppsala
5.10 via Älvkarleby kraftverk, Marma centrum, Mehedeby station, ej via Tierp, fortsätter till Akademiska
8.00 via Tierp (direkt Skutskär - Tierp)

Från Tierp till Uppsala
5.35 - fortsätter till Akademiska
8.35
16.40
18.40
19.40

Från Uppsala till Tierp
6.45
14.40
17.30 - fortsätter efter Tierp till Skutskär
17.45
18.45

Linje 965 Gävle - Tierp - Tobo - Örbyhus - Uppsala
Tidtabell vardagar:

Från Gävle till Tierp
8.05
16.10 - fortsätter efter Tierp till Tobo - Örbyhus

Från Tobo via Örbyhus mot Uppsala
5.27 - fortsätter till Akademiska

Från Uppsala till Örbyhus - Tobo
14.40
17.40

Från Tierp till Gävle
7.15

Inga turer går genomgående hela vägen Gävle - Uppsala på linje 965, resor Gävle - Uppsala hänvisas till linje 963 och Tierp - Uppsala till linje 964.

Tidtabeller som PDF

963

964

965

Du hittar även alla tidtabeller på tidtabellssidan under vintertider från 11 december i Regionbussväljaren. Tidtabeller