Förslag prisjustering 9 januari 2018

UL+SL-biljetter från 9 jan 2018

Periodbiljetter Pris
30-dagar UL+SL vuxen 1 600 kr
30-dagar UL+SL student 1 060 kr
30-dagar UL+SL pensionär 1 035 kr
   
24-timmarsbiljett UL+SL vuxen förköp 270 kr
24-timmarsbiljett UL+SL ungdom förköp 170 kr
24-timmarsbiljett UL+SL vuxen ombord 277 kr
24-timmarsbiljett UL+SL ungdom ombord 177 kr
   
Terminsbiljetter Pris
Skolbiljett UL+SL vårtermin 2 940 kr
Skolbiljett UL+SL hösttermin 2 370 kr
Fritidsbiljett UL+SL vårtermin 1 625 kr
Fritidsbiljett UL+SL hösttermin 1 400 kr
Enkelbiljetter    
Förköp Vuxen   Ungdom
UL 1 zon + SL 68 kr 45 kr
UL 2 zoner + SL 92 kr 60 kr
UL 3 zoner + SL 116 kr 76 kr
UL 4 zoner + SL 140 kr 91 kr
UL 5 zoner + SL 164 kr 106 kr
     
Reskassa i app Vuxen   Ungdom
UL 1 zon + SL 54 kr  35 kr
UL 2 zoner + SL 77 kr  49 kr
UL 3 zoner + SL 100 kr 63 kr
UL 4 zoner + SL 123 kr  77 kr
UL 5 zoner + SL 146 kr 91 kr
     
Ombord
*Kan ej köpas ombord SL-pendeln 
Vuxen   Ungdom
UL 1 zon + SL 75 kr 52 kr
UL 2 zoner + SL 106 kr  74 kr
UL 3 zoner + SL 137 kr  97 kr
UL 4 zoner + SL 168 kr  119 kr
UL 5 zoner + SL 199 kr  141 kr