Aktuellt

Prisjustering 9 januari 2018

Här nedan presenteras justerade priser och nya biljetter som gäller från 9 januari 2018. Besluten fattades 11 september och 9 oktober av Kollektivtrafiknämnden.

För UL+SL-biljetter och priser se denna länk

För UL+XT-biljetter och priser se denna länk


Årsbiljetter Pris  Kommentar
Årsbiljett vuxen 7 980 kr   
Årsbiljett Arlanda vuxen 10 980 kr  
Årsbiljett pensionär 4 500 kr  
     
Autogiro    
Vuxen autogiro 840 kr/mån*  
Pensionär autogiro 392 kr/mån*  
Arlanda vuxen autogiro 1 140 kr/mån*  
  * gäller från 1 februari 2018  
     
Periodbiljett Pris Kommentar
90-dagar vuxen 2 270 kr Ny biljett
90-dagar pensionär  1 510 kr Ny biljett
Sommarbiljett vuxen 1 680 kr Ny biljett
Sommarbiljett pensionär 1 060 kr Ny biljett
Sommarbiljett ungdom 800 kr  
     
30-dagarsbiljetter Pris Kommentar
30-dagar vuxen 840 kr  
30-dagar ungdom/student 560 kr  
30-dagar Arlanda vuxen 1 140 kr  
30-dagar Tätort vuxen 375 kr  
30-dagar Fritid ungdom 320 kr  
30-dagar pensionär 530 kr  
30-dagar lågtrafik vuxen * 505 kr  Ny biljett
*Gäller vardagar före kl 06.00, mellan kl 09.00-15.00 och efter kl 19.00. Dessutom hela lördagar samt sön- och helgdagar.     
     
Enkelbiljetter Pris Kommentar
Enkelbiljett reskassa vuxen en zon 23 kr  
Enkelbiljett reskassa ungdom en zon 14 kr  
Enkelbiljett förköp vuxen en zon 30 kr  
Enkelbiljett förköp ungdom en zon 19 kr  
Enkelbiljett ombord vuxen en zon 37 kr  
Enkelbiljett ombord ungdom en zon 26 kr  
     
Cykel Upptåget 0 kr  
Cykel regionbuss 23 kr Övergång 90 min
     
10-resorsbiljett Pris  
10-resorsbiljett ungdom 280 kr  
     
24-timmarsbiljetter Pris  
24-timmarsbiljett förköp vuxen zon 1 81 kr  
24-timmarsbiljett förköp vuxen zon 1-5 161 kr  
24-timmarsbiljett förköp ungdom zon 1 49 kr  
24-timmarsbiljett förköp ungdom zon 1-5 98 kr  
     
24-timmarsbiljett ombord vuxen zon 1 88 kr  
24-timmarsbiljett ombord vuxen zon 1-5 175 kr  
24-timmarsbiljett ombord ungdom zon 1 56 kr  
24-timmarsbiljett ombord ungdom zon 1-5    112 kr