Aktuellt

Förändringar i vår trafik från 10 december 2017

Från den 10 december går våra bussar och tåg enligt vintertidtabell. Då införs vissa förändringar för bland annat hållplatslägen och sträckningar. För turtäthetsförändringar, se respektive tidtabell.

Stadsbussarna i Uppsala

Nya hållplatser Uppsala
När det nya linjenätet infördes i augusti gjordes förändringar i antalet hållplatser i Uppsala. Nu tillkommer några hållplatser från 10 december, enligt följande:

Linje 1 och 10 - Seminariegatan och Gimogatan läge A.
Linje 2, 7 och 12 - Sommaro läge B
Linje 3 och 4 - Jenny Linds väg.
Linje 5 och 12 - Gatstenen.
Linje 6 körs Ekebyvägen i stället för Helsingforsgatan. Hållplatsen Tartugatan trafikeras istället för Klangs gränd, Helsingforsgatan och Vänortsgatan
Linje 8 och 11 - Svankärrsvägens B-läge flyttas tillbaka till det gamla läget mittemot läge A.
Linje 30 - Stadshuset läge J och N.

Hållplatser som byter namn i Uppsala stad
Botaniska blir Segerstedthuset.
Forsmarkparken blir Librobäck.
Librobäck byter till Fyrisvallsgatan för regionbuss och Skebogatan för Stadsbuss.
Sommaro läge D blir Lindsbergsgatan.
Universitetet blir Kyrkogårdsgatan.
Vaksalatorg (K) blir Roslagsgatan.
Skölsta Lennakattens hållplats blir Skölsta station.

Linje 30 Årstagården - Eriksberg får tillbaka tidigare sträckning i Sala backe
Linje 30 får tillbaka ordinarie linjesträckning via Salabacksgatan, Källparksgatan och Liljefors torg.

Linje 31 Sävja - Gottsunda centrum får ny sträckning
Linje 31 körs Dag Hammarskjölds väg - Gottsunda allé till och från Gottsunda centrum. Linjen trafikerar hållplatserna Ultunaallén och Linrepevägen istället för Orkestervägen.

Regionbussar

Linje 223 Skolsta - Enköping byter till hållplatsläge A1
Linje 223 byter hållplatsläge vid Enköpings station från C2 till A1.

Linje 302/303 Bålsta tätort
Timmestrafik införs mellan klockan 8.45 och 13.15

Linje 501 och 510 Älvkarleby - Gävle
Trafikerar hållplatsen Rådhuset i Gävle igen.

Linje 751 Uppsala - Rasbo - Forsmark
Trafikerar hållplats Holmvägen D istället för C.

Linje 801 och 880 Uppsala - Arlanda
Linjerna trafikerar hållplatsen Stålgatan södra istället för Rapsgatan. Det möjliggör byten till ringlinjen, linje 1, i stadsbusslinjenätet.
Linje 801:s extraturer klockan 4.48, 5.18 och 5.48 dras in då det är för få som reser med dem.

Linje 805/886 Uppsala - Hallstavik och Uppsala - Alunda
Det är inte möjligt att göra lokala resor mellan Resecentrum och hållplatsen Gränbystaden. Sista påstigning för resa mot Uppsala är Brillinge. Första avstigningshållplats för resa från Uppsala är Brillinge.

Linje 863, 865, 866 och 868 Östervåla - Hebystråket läggs om
Trafiken kring Östervåla-Hebystråket förändras. Anropsstyrda linje 868 läggs ner och ersätts med linje 865 som återgår till den gamla linjesträckningen via Runhällen på väg 888.
Linjerna 863 och 866 läggs ner och ersätts med turer på linje 867.

Linje 811 Uppsala - Öregrund
För att bättre passa arbets- och skoltider sätts två nya eftermiddagsturer in från Östhammar mot Uppsala.

Upptåget

Upptåget Gävle
Avgångstiderna från Gävle/Tierp har justerats för att det ska bli längre tid för byte till annat tåg eller buss i Uppsala. Se tidtabellen för exakta tider.

Upptåget Sala
Tidiga morgonavgångar från Sala införs på lördagar och söndagar.