Aktuellt

Fjärrvärmearbeten genomförs vid GA-plan i Enköping med start 25 september – hållplatser flyttas

Berörda linjer är 21, 22, 23, 221, 223, 224, 225, 226, 247, 774, 803, 804, 874 och 876.

Hållplatserna på Gustav Adolfs plan flyttas till ett tillfälligt läge på Dr Westerlunds gata samt till Källgatan nedanför GA-plan.

E

Linje 23 Galgvreten Åkersberg

Linje 21 Bergvreten Pepparrotsbadet

Linje 22 Gröngarn

Linje 221 Stationen

Linje 223 Stationen

F

Linje 21 Fagerudd

Linje 22 Stationen Myran

Linje 221 Lillkyrka Ön

Linje 223 Boglösa Grillby

247 Lillkyrka

G

Linje 225 Fjärdhundra Heby

Linje 226 Stationen

Linje 774 Express Uppsala

Linje 803 Bålsta

Linje 804 Örsundsbro Uppsala

Linje 874 Stationen

Linje 876 Stationen

H

Linje 226 Haga

Linje 774 Hummelsta Västerås

Linje 803 Lasarettet

Linje 804 Lasarettet

Linje 874 Hummelsta Västerås

Linje 876 Strängnäs

GAplan_25_september.png

 

Sök din resa i reseplaneraren.