Aktuellt

Cykel-SM genomförs i Uppland 20-26 juni – så här påverkas UL:s trafik

Linje 4 påverkas 21-22 och 25-26 juni mellan klockan 7.30 och 18.00

Ulleråker och Ultuna är avspärrat mellan klockan 7.30 och 18.00.

Indragna hållplatser är Polacksbacken, Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen, Gustaf Kjellbergs väg, Kronparksgården, Ekudden, SVA, Veterinärvägen, Campus Ultuna och Ultunaallén

Tillfälliga hållplatser: Genetikvägen, Hammarby kyrkogård och Ulleråker norra.

Linje 12 påverkas 21-22 juni mellan klockan 7.30 och 18.00

Ulleråker och Ultuna är avspärrat mellan klockan 7.30 och 18.00.
Linje 12 trafikerar ordinarie hållplatser fram till hållplats Regementsvägen. Därefter kör linjen Dag Hammarskjölds väg till Ultunaallén. Linjen får en tillfällig slutstation vid Ultuna park.

Indragna hållplatser: Polacksbacken, Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen, Gustaf Kjellbergs väg, Kronparksgården, Ekudden, SVA, Veterinärvägen, Campus Ultuna och Arrheniusplan.

Tillfälliga hållplatser: Genetikvägen, Hammarby kyrkogård, Ulleråker norra och slutstation Ultuna park.

Linje 100 påverkas 21-22 juni mellan klockan 7.30 och 18.00

Ulleråker och Ultuna är avspärrat mellan klockan 7.30 och 18.00.

Indragna hållplatser: Veterinärvägen och Campus Ultuna.

Linje 101 påverkas 21-22 juni och 25-26 juni mellan klockan 7.30 och 18.00

Ulleråker och Ultuna är avspärrat mellan klockan 7.30 och 18.00.

Indragna hållplatser: Veterinärvägen, Campus Ultuna och Ultunaallén.

Linje 104 påverkas 20 och 23 juni mellan klockan 7.30 och 18.00

Harbovägen/väg 645 stängs av och hållplatserna Lilla Vadbron, Vigle, Hagaberg, Brunnbykorset, Hammarby vägskäl, Forsby och Långåker dras in.

Sök din resa i reseplaneraren på ul.se eller i appen