Aktuellt

Bytesmarginal mellan stadsbuss och SL-pendel i Uppsala

På grund av sent ändrade tågtider har bytesmarginalen från stadsbusslinjerna i Uppsala till SL-pendeln blivit kortare. Det gäller tidiga morgonturer och sena kvällsturer. Från 10 december är bytesmarginalen i många fall 8 minuter och det innebär att reseplaneraren inte visar dessa resekombinationer som möjliga resor. Tidsgränsen för detta är 10 min. UL beklagar att detta problem uppstått och vi undersöker om det är möjligt att hitta en lösning.