Aktuellt

Banarbete nattetid 12 - 13 november – buss ersätter Mälartåg och SL-pendeln

Lördag 12 november kl. 22.00 - söndag 13 november kl. 6.00 ersätts Mälartåg mellan Uppsala och Knivsta/Sala/Gävle med buss. Bussarna Uppsala-Knivsta avgår från läge E3 och mot Sala/Gävle från läge C1. Ändringarna finns inte med i ul:s reseplanerare, vi hänvisar till malartag.se för information om avgångstid.

Lördag 12 november kl. 22.00 - söndag 13 november kl. 6.00 ersätts SL-pendeln mellan Uppsala och Knivsta med buss. Bussarna avgår från läge E3. Ändringarna finns inte med i ul:s reseplanerare, vi hänvisar till sl.se för information om avgångstid.

Lördag kväll 12 november

Uppsala – Tierp – Gävle:
Sista tåg mellan Uppsala och Gävle som går hela vägen till Gävle avgår kl. 20.13 från Uppsala. Därefter utgår tågen från Storvreta och buss ersätter på sträckan Uppsala - Storvreta. Bussen avgår från Uppsala Centralstation (läge C1) 27 minuter före ordinarie tågets ordinarie avgångstid från Uppsala. Sista avgång från Uppsala med förbindelse mot Gävle är kl. 0.46. Sista avgång från Uppsala med förbindelse mot Tierp är kl. 1.31.

Gävle – Tierp – Uppsala:
Sista tåg mellan Gävle och Uppsala som går hela vägen till Uppsala avgår kl. 18.38 Från Gävle. Sista tåg från Tierp till Uppsala avgår kl. 19.41. Därefter vänder tågen i Storvreta. Buss ersätter från Storvreta bibliotek till Uppsala C.

Uppsala – Sala:
Ingen påverkan

Sala – Uppsala:
Sista tåget från Sala till Uppsala kl. 22.04 ersätts med buss kl. 22.04 och ankommer Uppsala 23.17.

Uppsala – Knivsta – Arlanda - Stockholm (Mälartåg):
Sista tåg mellan Uppsala och Stockholm avgår kl. 21.12. Därefter ersätts sträckan Uppsala – Knivsta med buss. Bussarna avgår från Uppsala (läge C1) 28 minuter före tågets ordinarie avgångstid från Uppsala. Sista bussen avgår kl. 23.44.

Stockholm – Arlanda – Knivsta – Uppsala (Mälartåg):
Sista tåg mellan Arlanda och Uppsala avgår kl. 20.30. Därefter ersätts tågen med buss mellan Knivsta och Uppsala. Bussarna avgår från Knivsta station XX:49, cirka 10 minuter efter tågets ordinarie ankomsttid. Första bussen avgår kl. 20.49 och sista bussen avgår kl. 0.49.

Uppsala – Knivsta – Arlanda – Stockholm (SL-pendeln):
Sista tåg mellan Uppsala och Stockholm avgår kl. 21.56. Därefter ersätts sträckan Uppsala – Knivsta med buss. Bussarna utgår från Uppsala (läge E3) 23 minuter före tågets ordinarie avgångstid från Uppsala. Sista bussen avgår kl. 1.03 och fortsätter hela vägen till Stockholm.

Stockholm – Arlanda – Knivsta – Uppsala (SL-pendeln):
Sista avgång från Stockholm till Uppsala avgår kl. 21.08. Därefter ersätts tågen med buss Knivsta – Uppsala.

Söndag morgon 13 november

Uppsala – Tierp – Gävle:
Första tåget från Uppsala kl. 6.13 ersätts med buss Uppsala – Storvreta, bussen avgår 5.46 från Uppsala.

Gävle – Tierp – Uppsala:
Första tåget från Gävle kl. 3.38 går till Tierp och ersätts därefter med buss från Tierp kl. 4.20 via alla mellanstationer och ankommer till Uppsala kl. 5.59. Tåget från Gävle kl. 4.38 går till Storvreta och ersätts med buss från hållplats Storvreta bibliotek till Uppsala C med ankomst kl. 6.14.

Uppsala – Sala och omvänt:
Ingen påverkan

Uppsala – Knivsta – Arlanda - Stockholm (Mälartåg):
Första avgången kl. 6.12 från Uppsala ersätts med buss mellan Uppsala och Knivsta. Bussen avgår från Uppsala (läge E3) kl. 5.38.

Stockholm – Arlanda – Knivsta – Uppsala (Mälartåg):
Ingen påverkan.

Uppsala – Knivsta – Arlanda – Stockholm (SL-pendeln):
Avgångarna från Uppsala kl. 4.56, 5.26 och 5.56 ersätts med buss sträckan Uppsala – Knivsta. Bussarna avgår från Uppsala (lägen E3) 23 minuter före tågets ordinarie avgångstid från Uppsala.

Stockholm – Arlanda – Knivsta – Uppsala (SL-pendeln):
Ingen påverkan.