Aktuellt

Banarbete Gävle – Uppsala 11-13 oktober

Trafikverket genomför underhållsarbeten mellan Gävle och Skutskär 11 – 13 oktober 2021. Det innebär att vissa avgångar ersätts med buss mellan Gävle och Skutskär och att vissa avgångs- och ankomsttider är förändrade.

Måndag 11 oktober

Avgången från Uppsala klockan 22.13 ersätts med buss mellan Skutskär och Gävle. Ersättningsbussen ankommer till Gävle klockan 23.39.

Avgången från Gävle klockan 23.08 tidigareläggs och avgår klockan 22.55 och ankommer till Uppsala kl. 0.05. Notera att avgångstiderna från samtliga mellanliggande stationer justeras.

Avgången från Uppsala klockan 23.13 ersätts med buss mellan Skutskär och Gävle. Ersättningsbussen ankommer till Gävle klockan 0.39.

Tisdag 12 oktober

Avgången från Uppsala klockan 0.13 och 1.13 ersätts med buss mellan Skutskär och Gävle. Ersättningsbussen ankommer till Gävle klockan 1.39. respektive 2.39.

Avgången från Gävle klockan 3.08 ersätts med buss till Skutskär. Ersättningsbussen avgår klockan 2.51 från Gävle och ankommer till Skutskär klockan 3.16 för att ansluta till tågets avgång klockan 3.19. Ordinarie ankomsttid till Uppsala klockan 4.17.

Avgången från Uppsala 22.13 ersätts med buss mellan Skutskär och Gävle. Ersättningsbussen ankommer till Gävle klockan 23.39.

Avgången från Gävle klockan 23.08 tidigareläggs och avgår klockan 22.55 och ankommer Uppsala 0.05.

Avgången från Uppsala klockan 23.13 ersätts med buss mellan Skutskär och Gävle. Ersättningsbussen ankommer Gävle 0.39

Onsdag 13 oktober

Avgången från Uppsala klockan 0.13 och 1.13 ersätts med buss mellan Skutskär och Gävle. Ersättningsbussen ankommer till Gävle klockan 1.39. respektive 2.39.

Avgången från Gävle klockan 3.08 ersätts med buss till Skutskär. Ersättningsbussen avgår klockan 2.51 från Gävle och ankommer till Skutskär klockan 3.16 för att ansluta till tågets avgång klockan 3.19. Ordinarie ankomsttid till Uppsala klockan 4.17.

Sök din resa i reseplaneraren!