Busstrafiken i Uppsala under Valborgshelgen

Den 29 och 30 april ändrar stadsbussarna i Uppsala körväg i centrala Uppsala. För att ge plats åt Valborgsfirandet kör busstrafiken inte på Kyrkogårdsgatan vid Ekonomikum, Stora Torget, Drottninggatan och omkringliggande gator.

Trafikomläggningar
Busstrafiken i centrala Uppsala läggs om till tillfälliga körvägar. Redan 29 april från kl 12.00 ändras linje 6 och trafikerar inte S:t Olofsbacken och Kyrkogårdsgatan. Övriga busslinjer som berörs ändras från kl 7.00 den 30 april. Alla berörda busslinjer återgår till ordinarie körväg från kl 8.00 onsdagen den 1 maj.

Alla busslinjer som ändras kommer att använda de hållplatser som finns utmed de tillfälliga körvägarna. Det gäller dock inte hållplatser vid Centralstationen.

Linje 1 kör Kyrkogårdsgatan – Luthagsleden – Tiundagatan – Krongatan – Thunbergsvägen – Dag Hammarskjölds väg och omvänt.

Linje 6 kör S:t Olofsgatan – Sysslomansgatan – Luthagsleden – Tiundagatan – Krongatan – Ekebyvägen och omvänt (redan från kl 12.00 den 29 april).

Linje 2 och 7 kör Vaksalagatan – Kungsgatan – Bäverns gränd – Islandsbron – Munkgatan – Sjukhusvägen – Dag Hammarskjölds väg – Norbyvägen och omvänt.

Linje 11 kör Vaksalagatan – Kungsgatan – Bäverns gränd – Islandsbron – Munkgatan – Sjukhusvägen – Dag Hammarskjölds väg och omvänt.

Indragna hållplatser är: Stora Torget, Trädgårdsgatan, Slottsbacken, Kungsgärdets center, Ekonomikum (endast linje 1 mot Akademiska), Kyrkogårdsgatan, Segerstedthuset (endast linje 11) och Akademiska sjukhuset västra (endast linje 11).

Tillfällig hållplats är Svanbergsgatan i korsningen med S:t Johannesgatan.

Detaljerad information och kartbilder finns på ul.se under länken ”Trafikläget”.

Övriga trafikavstängningar som görs i centrala Uppsala gäller inte busstrafiken.

Trafikering
29 och 30 april kör UL-trafiken som vardag och 1 maj som sön- och helgdag.
Stadsbusstrafiken och linje 110, 111 och 115 kör nattrafik både natt mot 30 april och natt mot 1 maj.
Regionbusstrafiken kör nattrafik mot 1 maj.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av UL:s presschef
Sture Jonsson, tel 018-611 19 08.