Förlängt avtal med bussföretag i Uppland

Region Uppsala har förlängt avtalet när det gäller busstrafik för skolskjuts och mindre landsbygdslinjer med KR Trafik. Anledningen är att den upphandling som gjordes under 2018 överklagades efter att tilldelningsbeslut meddelades i september och ärendet har inte behandlats i förvaltningsrätten ännu.

- Vi har träffat en överenskommelse om att förlänga avtalet i sju månader med trafikföretaget KR trafik som hittills bedrivit busstrafiken på landsbygden, säger Stefan Adolfsson, avdelningschef för Samhälle och trafik på Region Uppsalas förvaltning Trafik och samhälle.

- Därigenom har vi säkerställt att busstrafiken kan fortsätta utan avbrott fram till 31 juli 2020. Vår förhoppning är att avtalsförlängningen är tillräcklig så att förvaltningsrätten ska hinna hantera och fatta beslut i det överklagade upphandlingsärendet, säger Stefan Adolfsson.

Under 2018 genomfördes en upphandling av busstrafik för skolskjuts och mindre landsbygdslinjer med planerad trafikstart vid årsskiftet 2019/2020. Den 17 september 2018 fattades tilldelningsbeslut där det konstaterades att Bergkvarabuss vunnit upphandlingen. Inom de 10 dagar som måste gå innan kontrakt får skrivas överklagades upphandlingen till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten meddelade att upphandlingen inte får avslutas innan rätten fattat beslut i ärendet.

Eftersom det behövs minst nio månader i förberedelsetid från avtalstecknande till trafikstart kan inte det nya avtalet börja gälla som planerat vid årsskiftet 2019/2020 och därför har förvaltningen Trafik och samhälle kommit överens om en förlängning av dagens avtal med KR Trafik fram till 31 juli 2020.

För mer information:
Stefan Adolfsson, avdelningschef Samhälle och trafik: 018-611 19 64
Sture Jonsson, presschef Trafik och samhälle: 018 – 611 19 08