Busstrafiken i Uppsala under cykeltävlingar

Den 8-12 maj ändrar flera busslinjer i Uppsala körväg i centrala Uppsala för att ge plats åt cykeltävlingarna Tour of Uppsala och Scnadinavian race 2019. Främst är det Dag Hammarskjölds väg vid Uppsala slott och Ulleråker/Ultunaområdet som berörs.

Trafikomläggningar
De busslinjer som berörs är linje 1, 2, 4, 7, 11 och 12. Den 10 maj berörs också linje 100, 101 (även 11 maj) och 188.

Busstrafiken som normalt trafikerar Dag Hammarskjölds väg läggs om till tillfälliga körvägar. Den 8, 9 och 10 maj gäller förändringarna kl 15.00-22.00, den 11 maj kl 9.00-18.00. Den12 maj är också stora delar av Drottninggatan avstängd kl 7.00-17.00.

Tillfälliga körvägar används under avstängningstiderna, för detaljerad information se ul.se.

Alla busslinjer som ändras kommer att använda de hållplatser som finns utmed de tillfälliga körvägarna.

Indragna hållplatser: Stora Torget (linje 11), Trädgårdsgatan (endast 12 maj), Slottsbacken, Segerstedthuset, Akademiska sjukhuset västra, Kyrkogårdsgatan (linje 1), Blåsenhus, Evolutionsmuseet, Birkagatan, Sommarro läge B (endast 10 och 11 maj), Polacksbacken, Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen, Gustaf Kjellbergs väg, Kronparksgården, Ekudden, SCA, Veterinärvägen, Campus Ultuna, Arrheniusplan (endast 10 maj).
Detaljerad information och kartbilder över tillfälliga körvägar och hållplatser finns på ul.se under länken ”Planerade avvikelser”.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av UL:s presschef
Sture Jonsson, tel 018-611 19 08.