Ny tidtabell för UL-trafiken

Från 9 december börjar den nya tidtabellen att gälla för UL:s regionbussar, Upptåget och Stadsbusstrafiken i Uppsala.

Den nya tidtabellen för UL-trafiken gäller 9 december 2018 till 16 juni 2019, Upptåget och SL-pendeln till 20 juni. Vissa justeringar görs och de större förändringarna redovisas nedan.

Stadsbusstrafiken i Uppsala
I stadsbusstrafiken i Uppsala ändras bland annat flera linjesträckningar i Gottsunda.

Linje 3, Nyby – Gottsunda, kör via Slädvägen, Gottsunda centrum och vidare till Cellovägen.

Linje 4, Gottsunda centrum – Gränbystaden, ändras så att sluthållplats blir Gottsunda torg (nytt hållplatsnamn för Gottsunda centrum). Delen Gottsunda centrum – Cellovägen trafikeras inte.

Linje 7, Årsta – Gottsunda simhall, kör via Bernadottevägen och Hugo Alféns väg.

Linje 12, Stenhagen – Ultuna, förlängs till Ultuna med vändhållplats Arrheniusplan.

Linje 30, Årstagården – Eriksberg, förlängs till Årsta södra.

Regionbusstrafiken
Linje 100, Björklinge – Uppsala, får färre turer mellan Centralstationen och Ultuna under helger. Morgonturerna fortsätter att köras till Ultuna under lördag och söndag medan övriga turer dras in på sträckan. Orsaken är att det är få som reser.

Linje 822, Vattholma – Uppsala, läggs ner på grund av att få reser med linjen.

Utöver ovan nämnda förändringar görs mindre justeringar på flera linjer.

Alla tidtabeller finns på ul.se.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:
Sture Jonsson, UL:s presschef, tel 018-611 19 08.