Upphandling av busstrafik på landsbygden avgjord

Kollektivtrafikförvaltningen UL har upphandlat busstrafik för skolskjuts och mindre landsbygdslinjer. Tilldelningsbeslut fattades den 17 september och vinnande anbud lämnades av Bergkvarabuss.

Avtalen för skolbuss och mindre landsbygdslinjer löper ut vid årsskiftet 2019/2020 och därför har en ny upphandling genomförts. Vinnande anbud har lämnats av Bergkvarabuss och har ett kontraktsvärde på drygt en miljard kronor för tiden 1 januari 2020 till och med 30 juni 2028.

Bergkvarabuss har idag uppdrag i bland annat Kalmar län, Blekinge och Skåne. I Uppsala län kör Bergkvarabuss skolbusstrafiken inom Enköpings kommun på uppdrag av kommunen. Det nya avtalet omfattar även skolbusstrafiken i Enköpings kommun. Därmed övergår ansvaret för den trafiken till Region Uppsalas kollektivtrafikförvaltning.

Idag körs den nu upphandlade trafiken av KR Trafik som i sin tur har fördelat uppdraget på flera bussbolag i länet.

Anbud lämnades även av Sambus och Nobina.

Avtal mellan Bergkvarabuss och Kollektivtrafikförvaltningen UL planeras att skrivas inom kort, efter att tiden för överklagande har passerats.

Ytterligare information lämnas av:
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Stefan Adolfsson, avdelningschef för Samhälle och trafik, tel 018-611 19 64.
Bergkvarabuss
Simon Sandberg, marknadschef, tel 0480-42 55 47.