Stadsbussarna under Kulturnatten

Den 8 september är det Kulturnatt i Uppsala. Det gör att busstrafiken flyttas från Stora Torget och Drottninggatan till andra gator.

På lördag 8 september är det Kulturnatt i Uppsala. Busstrafiken flyttas från Stora Torget och Drottninggatan till Kungsgatan – S:t Olofsgatan – Övre Slottsgatan. Det berör busslinjerna 2, 7 och 11. Förändringarna gäller hela lördagen och fram till kl 6.00 på söndag morgon.

Indragna och tillfälliga hållplatser

Indragna hållplatser under avstängningen: Stora Torget och Trädgårdsgatan. Tillfälliga hållplatser är Stadshuset (linje 2 och 7), Vaksalagatan (linje 11), Stadsbiblioteket och Saluhallen.
Mer detaljerad information finns på ul.se under rubriken Planerade avvikelser

Frågor besvaras av UL:s pressjour, telefon 018-611 19 44.