Runhällen får tillbaka busstrafiken från 10 december 2017

UL:s linje 865 återgår till gamla väg 56 och trafikerar de hållplatser som fanns innan busstrafiken lades över till nya väg 56. Det framgår av den tidtabell som börjar gälla 10 december.

– Det har nu visat sig att gamla vägen är möjlig att trafikera med buss trots tidigare besked om motsatsen, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Återgången till gamla vägen beror också att den anropsstyrda trafiken som inrättades i området Runhällen och Enåker blev betydligt dyrare än beräknat, säger Bertil Kinnunen.

Från 10 december återgår linje 865 att köra gamla vägen från Tärnsjö via Runhällen till Arnebo och alla tidigare hållplatser trafikeras. Även vägen via Kroksbo och Ingbo trafikeras av busslinjen.

Efter årsskiftet planerar UL att genomföra aktiviteter riktade till boende i bygden utmed busslinjen för att locka fler att resa med busstrafiken. Detaljerna kring dessa aktiviteter beslutas senare.

I samband med att nya väg 56 öppnades gjordes busstrafiken om så att linje 865 kör nya vägsträckningen och en ny busslinje med anropsstyrd trafik inrättades för boende i Runhällen och Enåkersområdet. Eftersom den anropsstyrda trafiken anlitats mer än beräknat har också kostnaden blivit högre än vad som förväntats. Dessutom har anslutningen mellan anropsstyrda trafiken och linje 865 fungerat mindre bra för resenärerna.

Ytterligare information:
Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71
Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08