Busstrafiken i Östhammarsstråket ska bli snabbare

Kortare restid med buss för de flesta som bor i stråket Östhammar – Gimo – Alunda - Uppsala. Det är målet med de förändringar som UL föreslår i arbetet med att få fler att välja bussen för sina resor i stället för den egna bilen.

Restiden är ett av de starkaste skälen till att man väljer att ta den egna bilen i stället för att resa med UL-buss i stråket Östhammar – Gimo – Alunda – Uppsala. Det bekräftas i den stråkstudie som genomfördes i somras som en del av det projekt som UL driver tillsammans med trafikföretaget Nobina.

Som ett resultat av studien har UL nu tagit fram ett förslag på ett nytt busstrafikupplägg för stråket med förändringar som gör att de flesta som bor i stråket får kortare restid.

- Allt eftersom väg 288 byggs om öppnas nya möjligheter att förbättra kollektivtrafiken i stråket och då är det viktigt att vi på olika sätt tar vara på chansen att få fler att välja ett miljövänligare sätt att resa, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämden.

- Vid senaste sammanträdet med kollektivtrafiknämnden presenterades ett förslag till trafikupplägg för stråket och nästa steg blir nu att få in synpunkter från de som berörs av förändringarna, säger Bertil Kinnunen.

Från 23 november till 18 december går det att ta del av förslaget och lämna synpunkter via UL:s hemsida ul.se. För att få möjlighet att presentera och diskutera förslaget med invånarna i stråket genomför UL också dialogmöten på flera platser. Utöver dessa möten har UL kontakt med intresseorganisationer utmed väg 288. UL ska också ha samråd med de berörda kommunerna om förslaget.

De inplanerade dialogmötena kommer att hållas i Östhammar 5 december på Pålkällan, Lindbacken 7 december i ICA-affären och Alunda 12 december i ICA-affären. Alla dialogmötena är kl 15-19.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av UL:s presschef Sture Jonsson, tel 018-611 19 08.