Nya UL-priser från 9 januari

Det blir ändrade biljettpriser från 9 januari 2017. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 13 oktober.

– Med den nu beslutade prisändringen kan vi fortsätta att utveckla kollektivtrafiken i länet så att vi kan locka fler att ställa bilen och i stället resa mera klimatsmart, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Exempel på trafikförbättringar under 2017 är att vi inför ett nytt stadsbusslinjenät i Uppsala, en ny tur i vardera riktning med Upptåget på sträckan Uppsala – Sala och flera turer på regionbusslinjer med många resande. Dessutom införs flera linjer med anropsstyrd trafik, säger Bertil Kinnunen.

– Under 2017 kommer också en översyn av busstrafiken i Enköping att göras, säger Bertil Kinnunen.

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni beslutades om budget för 2017. För kollektivtrafiken innebar beslutet att 30-dagarsbiljetten ska kosta 795 kr vilket är en höjning med 45 kr och förköpt enkelbiljett för vuxen ska kosta 28 kr per zon, det vill säga en krona mer än i dag. Biljett som köps med reskassa ska enligt samma beslut kosta 22 kr per zon.

Med utgångspunkt från fullmäktiges beslut har nu kollektivtrafiknämnden fattat beslut om övriga biljettpriser.

Utöver att öka intäkterna för att fortsätta utveckla trafiken ökar också kostnaderna för UL-trafiken på grund av att ersättningen höjs till buss- och tågbolag som har avtal att köra trafiken.

- Om vi inte ökar intäkterna till kollektivtrafiken är alternativet att minska kostnaderna och det innebär neddragningar i trafiken vilket i sin tur skulle få en rad negativa konsekvenser, inte minst för miljön, säger Bertil Kinnunen.

De nya biljettpriserna innebär en höjning som är olika stor beroende på vilken biljett som avses. Den kompletta prislistan som gäller från 9 januari 2017 finns på ul.se

Ytterligare information:
Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71
Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08