Buss ersätter tåg på sträckan Gävle-Tierp

All tågtrafik ersätts med buss på sträckan Gävle – Tierp 9-14 juni. Det är byggandet av dubbelspår mellan Furuvik och Skutskär som gör att ingen tågtrafik kan köras när den nya järnvägssträckan kopplas ihop med befintlig järnväg.

Under perioden 9-14 juni ersätts alla tågavgångar med buss på sträckan Gävle – Tierp. Under kvällen den 14 juni börjar den nya dubbelspårssträckan att användas och första tågturen körs från Gävle kl 20.37 och från Tierp kl 20.47.

Restiden för ersättningsbussen blir ca 50-60 minuter längre än normalt eftersom bussen trafikerar alla orter mellan Gävle – Tierp där Upptåget normalt har uppehåll.

Detaljerad information om ersättningstrafiken finns på UL:s hemsida. Informationen finns också ombord på Upptåget.

Eftersom Upptåget körs enligt ordinarie tidtabell mellan Tierp och Uppsala fungerar bytet till eller från SL-pendeln i Uppsala som vanligt.

Upptågets trafik på sträckan Uppsala – Sala påverkas inte av detta banarbete.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av UL:s presschef Sture Jonsson, 018-611 19 08 eller 070-212 03 85.