Buss ersätter tåg på sträckan Gävle-Tierp

Byggandet av dubbelspår gör att tågtrafiken mellan Gävle och Tierp ersätts med buss på grund av banarbeten de flesta nätter och vid några tillfällen hela dygn under tiden 16 maj-3 juli.

Under perioden 16 maj-3 juli påverkas trafiken med Upptåget på sträckan Gävle – Tierp av banarbeten. Byggandet av dubbelspår på sträckan Furuvik – Skutskär är inne i slutskedet och de återstående arbetena gör att tågtrafiken påverkas.

Alla nätter måndag-fredag under perioden, utom 15 juni, pågår arbeten. Det gör att Upptåget från Gävle kl 3.09 och från Uppsala kl 1.09 ersätts med buss på sträckan Gävle – Tierp.

Resenärer uppmanas notera att restiden för den sträcka som ersätts med buss blir ca 50-60 minuter längre än normalt på grund av att bussresan tar längre tid. Ersättningsbussen trafikerar alla orter mellan Gävle – Tierp där Upptåget normalt har uppehåll.

Helgerna 21-22 maj och 2-3 juli är alla turer från lördag kl 12.00 till och med söndag kl 11.00 ersätta med buss. Från Gävle ersätts alla tågturer från kl 12.37 på lördagen och första tur på söndag är 11.37. Från Tierp ersätts alla tågturer från kl 12.47 och första tur på söndag är kl 11.47.

Under perioden 9-14 juni ersätts alla tågavgångar med buss. Den 14 juni körs första tågturen från Gävle kl 20.37 och från Tierp kl 20.47.

Det är de pågående arbetena med att koppla in den nya delen dubbelspår mellan Furuvik och Skutskär som gör att Trafikverket behöver stänga av järnvägstrafiken.

Eftersom Upptåget körs enligt ordinarie tidtabell mellan Tierp och Uppsala fungerar bytet till eller från SL-pendeln i Uppsala som vanligt.

Detaljerad information om ersättningstrafiken finns på UL:s hemsida. Informationen finns också ombord på Upptåget.

Upptågets trafik på sträckan Uppsala – Sala påverkas inte av detta banarbete.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av UL:s presschef Sture Jonsson, 018-611 19 08 eller 070-212 03 85.