Busstrafiken i Uppsala 30 april

Den 30 april ändrar stadsbussarna i Uppsala körväg i centrum. För att ge plats åt Valborgsfirandet kör busstrafiken inte på Stora Torget, Drottninggatan och omkringliggande gator.

Trafikomläggningar
Busstrafiken i centrala Uppsala läggs om till tillfälliga körvägar från kl 9.00 till kl 19.00 lördagen den 30 april. Det gäller de busslinjer som normalt kör över Stora Torget och Drottninggatan-Carolinabacken. Alla busslinjer som ändras kommer att använda de hållplatser som finns utmed de tillfälliga körvägarna. Det gäller dock inte hållplatser vid Centralstationen.

Linje 4, 6, 7 samt linje 11, 20 och 40 kör följande väg: Kungsgatan – Bäverns gränd – Islandsbron – Munkgatan – Sjukhusvägen och omvänt.

Linje 41 kör S:t Olofsgatan – Kungsgatan – Vaksalagatan och omvänt.

Linje 42 mot Gottsunda kör Kungsgatan – Centralstationen.

Linje 42 mot Stenhangen kör Kungsgatan – Luthangsleden – Svartbäcksgatan.

Detaljerad information och kartbilder finns på ul.se i rutan ”Trafikläget”.

De trafikavstängningar som görs i centrala Uppsala 29 april gäller inte busstrafiken.

Trafikering
Under perioden 29 april – 1 maj kör UL-trafiken enligt följande:

Fredag 29 april – tidtabell för helgfri måndag-fredag, nattrafik körs
Lördag 30 april – tidtabell för helg och söndagstrafik, nattrafik körs
Söndag 1 maj – tidtabell för helg och söndagstrafik, ej nattrafik
Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av UL:s presschef Sture Jonsson, tel 018-611 19 08.