Stort engagemang om nya busslinjeförslaget

Över 2 200 synpunkter har lämnats om förslaget till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala och ca 2 500 personer besökte de samråd som nyligen genomfördes. Det konstaterar UL efter att remisstiden gått ut och det inkomna materialet ska gås igenom.

Engagemanget bland Uppsalas invånare är stort gällande förslaget till nytt linjenät 2017 för busstrafiken i Uppsala. När tiden för att lämna synpunkter på förslaget gick ut i måndags, hade UL tagit emot mer än 2 200 svar i form av remissvar från organisationer och företag samt synpunkter från enskilda medborgare. Dessutom besöktes de fyra samråden i veckorna 6-7 av sammanlagt 2 500 personer.

- Det känns fantastiskt att få respons från så många människor som berörs av förslaget. Det ger oss ett ännu bättre underlag att arbeta vidare med och vi är naturligtvis väldigt glada och tacksamma för det breda engagemang som Uppsalaborna visat, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

UL har påbörjat arbetet med att gå igenom alla synpunkter och förslag till förändringar som kommit in till förvaltningen. Innan det slutgiltiga förslaget för nya linjenätet lämnas över till kollektivtrafiknämnden för beslut, kommer UL att undersöka vilka justeringar som är möjliga att göra i det förslag som presenterats.

- Vi kommer inte att kunna genomföra alla förändringar som föreslagits, men det har kommit in synpunkter och förslag som känns extra intressanta. Dessa kommer vi att arbeta vidare med för att se om det går att hitta genomförbara lösningar, säger Stefan Bojander, UL:s projektledare.

De stadsdelar det kommit in flest synpunkter kring är Nåntuna, Flogsta, Gamla Upsala, Sunnersta och Stenhagen.

Beslutet om nya linjenätet 2017 kommer att fattas av kollektivtrafiknämnden innan midsommar. Efter det kommer UL att presentera ett förslag till hållplatser utefter linjerna och i samband med det kommer nya samråd att genomföras för att inhämta synpunkter från medborgarna. Det kommer att ske hösten 2016.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av UL:s presschef Sture Jonsson, tel 018-611 19 08 eller 070-212 03 85.