Anropsstyrd kollektivtrafik blir möjligt som resultat av pågående upphandling

Just nu pågår en upphandling av anropsstyrd trafik för sjukresor och kollektivtrafik. Information om detta lämnades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde idag 11 februari.

– Kollektivtrafikförvaltningen UL har ett uppdrag att under 2016 utarbeta en strategi för regionbusstrafik och där ingår att även ha med anropsstyrd trafik som ett alternativ. Den nu pågående upphandlingen gör att vi i framtiden kommer att ha ytterligare en trafiklösning för att få en ännu bättre och effektivare kollektivtrafik, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen, (S).

Anropsstyrd kollektivtrafik innebär en möjlighet att erbjuda kollektivtrafik i områden där resandeunderlaget är litet. Genom att bara köra turer som någon i förväg har meddelat att de ska resa med behöver inte bussar köras i onödan.

I dag kan inte UL sätta in anropsstyrd trafik eftersom det inte finns något avtal för sådan trafik med något trafikföretag.

Kollektivtrafiknämnden informerades om den upphandling som påbörjades 20 januari och omfattar anropsstyrd trafik med taxi för både sjukresor och kollektivtrafik.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71Sture Jonsson, presschef kollektivtrafikförvaltningen UL, tel 018-611 19 08