UL:s marknadsandel ökar och resenärerna är nöjdare

Marknadsandelen av det motoriserade resandet fortsätter att öka och UL:s resenärer är nöjdare än tidigare. Det visar resultatet från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern.

I den årliga redovisningen av Kollektivtrafikbarometern mäts marknadsandelen av det totala motoriserade resandet. Kollektivtrafiken i Uppsala län kommer på fjärde plats i landet med 27 %. Bara Stockholm, Skåne och Västra Götaland hade högre marknadsandel. För UL:s del är det en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2014.

- Även om det är en bra bit kvar och det vore önskvärt med en snabbare ökning så visar resultatet att vi är på rätt väg mot det långsiktiga målet som är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen (S).

UL:s kunder är också mer nöjda. På frågan om vad man tycker om sin senaste UL-resa ger 83 % av resenärerna betyg 4 och 5 och det är en procentenhet bättre än året innan och två procent bättre än riksgenomsnittet.

- Det är glädjande att hela 83 % är nöjda med sin senaste resa, säger trafikdirektör Johan Wadman på UL.

- Jämfört med övriga storstadslän har vi störst andel kunder som är nöjda med den senaste resan och det sporrar oss till att försöka bli ännu bättre, säger Johan Wadman.

När det gäller NKI (nöjd kundindex) där frågan är ”Hur nöjd är du sammantaget med UL” ger 68 % av resenärerna betyg 4 och 5. Det är en rejäl ökning jämfört med 2014 då resultatet var 61 % nöjda.

Nytt för 2015 är att Kollektivtrafikbarometern också undersöker om resenären kom fram i tid vid den senaste resan och 89 % av UL:s resenärer uppger att de kom fram i tid. Jämfört med resten av landet är det något över medel och bättre än de tre storstadslänen.

Undersökningen Kollektivtrafikbarometern omfattar hela landet och i Uppsala län görs 300 telefonintervjuer per månad. Det är ett statistiskt urval med invånare mellan 15-75 år. I redovisningen görs också uppdelning mellan kunder, de som reser minst en gång per månad, och allmänhet, där de som aldrig reser eller reser mindre än en gång per månad ingår.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av: UL:s presschef Sture Jonsson, tel 018-611 19 08 eller 070-212 03 85.