Avstängd bro drabbar bussresenärer

Ingen busstrafik över Flottsundsbron under tiden 11-15 januari. Det blir effekten av att all trafik stängs av i samband med det pågående arbetet med att bygga om Flottsundsbron.

Fem busslinjer i UL-trafik drabbas av trafikavstängning vid Flottsundsbron under tiden 11-15 januari. Det är linje 12, 42, 101, 188 och 896 som normalt passerar Fyrisån vid Flottsund.

Det är bussresenärer som reser till eller från Ultuna och Sunnersta och kommer från eller reser till hållplatser söder om Flottsund som drabbas.

- Tyvärr kommer reseplaneraren och UL-appen inte att ha rätt information om trafikomläggningarna på grund av sent besked om avstängningen, säger Nikodemus Kyhlén vid UL:s pressjour.

- Däremot kommer UL att göra allt för att berörda resenärer ska få information på andra sätt som exempelvis information på ul.se, hållplatser och via annons i UNT, säger Nikodemus Kyhlén.

Resande med stadsbusslinjerna 12 och 42 hänvisas att resa via centrala Uppsala. För resor till och från Ultuna och Sunnersta hänvisas till stadsbusslinjerna 1, 8, 12, och 20.

Linje 12 och 42 kommer att vända vid Nåntuna backe. För linje 12 innebär det två indragna hållplatser och för linje 42 dras samtliga hållplatser in mellan Nåntuna backe och Gottsunda.

För regionbusslinjerna 101, 188 och 896 blir det en tillfällig omläggning av körväg. Dessa linjer kör Dag Hammarskjölds väg – Kungsängsleden – väg 255 och omvänt. Stadsbusstrafikens hållplatser Lägerhyddsvägen på Kungängsleden, Nämndemansvägen och Lugnet på väg 255 trafikeras för bytesmöjligheter till eller från andra busslinjer.

UL kommer att delta i Uppsala kommuns pressträff på måndag 11 januari klockan 09.00 vid Flottsundsbron.

Frågor med anledning av denna information besvaras av UL:s pressjour, telefon 018-611 19 44.